MENU

Депутати не підтримали проект закону про Єдиний реєстр персональних даних.

14.12.2003

Комітет Верховної Ради України з державного будування та місцевого самоврядування не підтримав закон про Єдиний реєстр персональних даних. Законопроект визначає організаційні, правові та економічні основи створення та ведення єдиної системи обліку та ідентифікації осіб, які постійно проживають в Україні.

Законопроектом встановлюється порядок формування інформаційного фонду Єдиного реєстру та реєстрації інформації про особу – шляхом внесення органами реєстрації у вигляді електронних записів відомостей, отриманих від відповідних державних органів та  безпосередньо від особи. При цьому фізичній особі надається право самій реєструвати інформацію про місце свого постійного проживання та самостійно його визначати, і це не є обов’язком – повідомляє Інформаційне управління Верховної Ради України.

Таким чином, за допомогою прийняття закону пропонується створити умови для повної реалізації конституційного права для всіх фізичних осіб, які знаходяться на території України на законних підставах, проживати за вибраним місцем проживання. В цьому полягає головна відмінність запропонованої реєстрації фізичної особи за місцем постійного проживання по “заявочному” принципу від раніше діючого “дозвільного” принципу інституту прописки.

Члени Комітету вважають, що суттєвим недоліком проекту є відсутність в ньому чітко визначених прав та обов’язків органів реєстрації персональних даних та адміністратора Єдиного реєстру, механізму взаємодії цих органів між собою, порядку оновлення даних Реєстру та здійснення контролю за доступом до його інформаційного фонду, порядку проведення конкурсу на заміщення посади адміністратора Єдиного реєстру.

Без уваги проект залишив доволі актуальну тему реєстрації бездомних. В проекті відсутнє визначення деяких понять, які у ньому вживаються, наприклад, “персональні дані”, “унікальний програмно-технічний ключ-ідентифікатор”. Також застосовані проектом визначення таких понять як “особи без громадянства” та “іноземці” відрізняються від визначень, які наводяться в Законі України “Про громадянство України”.

Було також звернено увагу на те, що реалізація положень проекту потребує затрат з Державного бюджету України, але супроводжувальні документи до нього не містять пропозицій стосовно його фінансування, що є порушенням Регламенту Верховної Ради України. Разом з тим, зазначили народні депутати, існує необхідність регламентувати законодавчим шляхом діяльність пов’язану зі збором персональних даних та забезпечення їх використання по призначенню в інтересах прав людини та національної безпеки держави.

Необхідність прийняття вказаного законопроекту є вимогою часу та продиктована необхідністю в існуванні інституційного механізму, який максимально ефективно сприяв би у реалізації громадянами своїх прав і був спрямований на гармонізацію реєстраційної системи фізичних осіб відповідно до європейських норм.

Секретаріат Ради українських правозахисних організацій
www.rupor.org

В Комітеті з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин відбувся “круглий стіл” з обговорення проблем паспортної системи в Україні

21 жовтня Голова Комітету Геннадій Удовенко наголосив, що протягом порівняно невеликого за тривалістю відрізку часу в Комітеті обговорюється комплекс проблем, пов’язаних з реформуванням системи прописки або паспортної системи. Так 16 грудня 2002 р. за сприяння Бюро Демократичних Інститутів та Прав Людини ОБСЄ в комітеті був проведений круглий стіл з питання реформування реєстраційної системи в Україні, а 31 березня цього ж року при підтримці вищезгаданих інституцій проводився круглий стіл на тему: “Законодавче врегулювання питань свободи пересування та вільного вибору місця проживання”. Посилення інтересу до цих проблем викликане, насамперед, активізацією законодавчої діяльності у даній сфері. Прогресивне вирішення цих проблем – один з вирішальних чинників становлення в Україні демократичного громадянського суспільства, забезпечення прав і свобод громадян, гарантованих Конституцією України.

Голова Комітету зазначив, що в Комітеті продовжується робота в цьому напрямку. Додатковим поштовхом до розгляду питання реформування паспортної системи на “круглому столі” є опрацювання в Комітеті законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій права громадян України на свободу пересування (автор – народний депутат України Жванія Д. В.). Члени Комітету в цілому підтримали концепцію зазначеного законопроекту. Водночас ними було внесено ряд пропозицій як концептуального, так і організаційного характеру. Зокрема, народні депутати висловили стурбованість черговим обміном паспортів, передбаченим даним проектом Закону.

Г. Удовенко підкреслив, що проведення круглого столу і обговорення на ньому реформи паспортної системи розглядається як намагання сприяти напрацюванню належної законодавчої бази із гарантування конституційних прав і основних свобод громадян у відповідності з засадами розбудови демократичної правової держави та загальновизнаними міжнародними стандартами.

З доповіддю про забезпечення конституційного права громадян на свободу пересування і вільний вибір місця проживання та приведення норм законодавства України у відповідність із міжнародними стандартами виступив Директор Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб О. Перов.

На деяких ключових питаннях законодавчого врегулювання проблеми паспортної системи в Україні зупинився у своєму виступі Г. Удовенко.

Зокрема, він наголосив, що під час розгляду основних завдань впровадження реєстрації фізичних осіб, яка прийде на заміну прописки, необхідно виділити такі вимоги до базового законопроекту:

– повна узгодженість з Конституцією України та з вимогами інших законів;

– адекватність міжнародно-правовим документам, що стосуються даної сфери;

– створення механізму захисту прав фізичних осіб на свободу пересування, вільне обрання місця проживання;

– гарантоване використання персональних даних в інтересах захисту прав людини та національної безпеки держави;

– створення автоматизованої системи персонального обліку фізичних осіб;

– моніторинг і прогнозування демографічної ситуації в державі;

– максимальне спрощення процедури оформлення документів, що посвідчують особу і підтверджують громадянство України;

– забезпечення отримання громадянами гарантованих послуг за місцем реєстрації.

Учасники “круглого столу” обговорили проблеми паспортної системи в Україні, порушивши ряд актуальних і дискусійних проблем і, виходячи з конституційного права громадян на свободу пересування та вільний вибір місця проживання, відзначили, що в Україні реалізовано ряд законодавчих, організаційних та практичних заходів у сфері громадянства, міграції, розбудови відповідних державних інституцій для забезпечення постійного юридичного зв’язку між державою і громадянами з метою виконання взаємних прав і обов’язків.

У заключному слові Голова Комітету Г. Удовенко зазначив, що викладена інформація є надзвичайно корисною для подальшого опрацювання проблем реформування паспортної системи в Україні та питань, причетних до цього.

В роботі круглого столу взяли участь народні депутати України, відповідальні працівники Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств, представники міжнародних організацій, акредитованих в Україні.

Секретаріат Ради українських правозахисних організацій
www.rupor.org

 Поділитися