MENU

Відкрите звернення правозахисників до Президента України.

14.12.2003

Президентові України Кучмі Л.Д.

ЗВЕРНЕННЯ

Пане Президенте!

Звертаємося до Вас у зв’язку із ухваленням Верховною Радою України Закону України “Про телекомунікації”. На переконання правозахисних організацій набрання чинності цим законом становить суттєву загрозу правам громадян України, суперечить інтересам суспільства та української держави в цілому. Змушені констатувати, що нажаль, ані представники парламентської більшості, ані представники політичної опозиції не керувалися інтересами суспільства при розгляді законопроекту.

Ухвалений Верховної Радою України Закон України “Про телекомунікації” містить норму, що накладає на операторів, які працюють на ринку телекомунікаційних послуг, обов’язок встановити за рахунок власних коштів, обладнання, що надасть змогу правоохоронним органам знімати інформацію з каналів зв’язку. Розуміючи наявність відповідних повноважень правоохоронних органів, необхідність здійснення таких заходів з метою підтримки національної безпеки, забезпечення правопорядку, вважаємо що така норма матиме негативні наслідки для українського суспільства.

По-перше, набрання чинності закону в його нинішній редакції означатиме монополізацію ринку телекомунікаційних послуг кількома великими компаніями, що ускладнить розвиток ринку, не сприятиме становленню конкурентних умов, стримуватиме доступ по інформаційних мереж загального доступу мешканців невеликих населених пунктів України.

По-друге, навіть керівники СБУ визнають, що їм невідомо – скільки коштуватиме постачальникам телекомунікаційних послуг (а в кінцевому результаті споживачам) встановлення відповідного обладнання. Викликає здивування готовність членів українського парламенту перекласти на громадян України витрати, обсяг яких наперед невідомий.

По-третє, заходи щодо забезпечення національної безпеки та підтримки правопорядку здійснюються в інтересах всього українського суспільства, а тому, вони мають фінансуватися за рахунок коштів платників податків, а не лише споживачів телекомунікаційних послуг.

По-четверте, набрання чинності цим законом означатиме підвищення тарифів на телекомунікаційні послуги. Для більшості громадян України значний обсяг таких послуг є фактично недоступним через низький рівень доходів.

По-п’яте, як справедливо зазначило у своєму висновку Головне науково-експертне Управління Верховної Ради України, покладання втрат на встановлення та обслуговування обладнання для зняття інформації з каналів зв’язку на операторів телекомунікацій всіх форм власності, входить в протиріччя з нормами чинного базового Закону України “Про підприємництво” (ч.2-3 ст.12 та ч.2 ст.13), зокрема в частині гарантій майнових прав підприємців.

По-шосте, на цей час Верховною Радою України не розглянуто законопроект “Про моніторинг телекомунікацій”, який передбачає процедури зняття інформацій з каналів зв’язку. Вважаємо передчасним впровадження норм про встановлення обладнання для зняття інформації до того часу, поки законодавством не врегульовані питання адекватного захисту конституційного права громадян на таємницю листування, не визначено обсяг повноважень правоохоронних органів, процедури здійснення моніторингу.

По-сьоме, активні дії Служби Безпеки України, спрямовані на встановлення власного контролю над доступом до мережі Інтернет, поширенням інформації, доступом до інформаційних ресурсів, розподілом доменних імен, що втілені в розроблених за участю представників СБУ законопроектах “Про телекомунікації”, “Про моніторинг телекомунікацій”, “Про діяльність в сфері інформатизації”, вже викликали негативну реакцію з боку багатьох міжнародних організацій.

Сподіваємось у Ваші щирі наміри сприяти розвитку інформатизації України та забезпечення доступу її громадян до всесвітньої інформаційної мережі Інтернет, що втілені в Указі Президента України “Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні” №928 від 31 липня 2000 року. Тому просимо Вас скористатися своїми конституційними повноваженнями і повернути до Верховної Ради ухвалений нею Закон України “Про телекомунікації” із пропозицією внесення відповідних змін.

Секретаріат Ради українських правозахисних організацій

Севастопольська правозахисна група

Харківська правозахисна група

Подільський центр прав людини

Центр правових та політичних досліджень “СІМ”

Громадський комітет національної безпеки України

 Поділитися