MENU

Доповідь Венеціанської комісії: відеоспостереження - загроза основним свободам

20.07.2007

Європейська комісія Ради Європи за демократію через право (Венеціанська комісія*) обнародувала свій звіт стосовно питання про сумісність практики відеоспостереження, здійснюваного державними службами в громадських місцях, із принципами захисту основних прав і свобод.

 

Європейська комісія Ради Європи за демократію через право (Венеціанська комісія) обнародувала свій звіт стосовно питання про сумісність практики відеоспостереження, здійснюваного державними службами в громадських місцях, із принципами захисту основних прав і свобод.

 

Венеціанська комісія дійшла до висновку, що така практика являє собою загрозу основним правам, що стосуються поваги приватного життя й свободи переміщення, і торкається конкретних питань захисту одержуваних таким шляхом відомостей особистого характеру.

 

Указавши на можливість існування інтересів суспільної безпеки, Комісія призвала держави-члени Ради Європи вжити наступних заходів:

- ввести систему позначення зон, у яких ведеться відеоспостереження;

- на національному рівні створити незалежні органи, що гарантують правомірність установки подібного встаткування відповідно до вимог Європейської конвенції про права людини й міжнародно-правових документів, що стосуються збору й захисту даних.

 

Венеціанська комісія розглядає відеоспостереження, здійснюване приватними операторами, як погрозу свободі особи й рекомендує, щоб будь-якій особі, що стала його об’єктом, був дозволений доступ до зібраного в такий спосіб інформації, й щоб особа була проінформована про те, яким чином дана інформація буде використана. Устаткування, використовуване для такого відеоспостереження, повинне бути відкрито для контролю з боку влади.

 

*Венеціанська комісія складається з незалежних експертів й є консультативним органом Ради Європи по конституційних питаннях, у який входять 48 держав.

Матеріал надіслала Людмила Коваль

 Поділитися