MENU

Пленум Верховного Суду України обмежив втручання в приватне життя

31.03.2008 | www.scourt.gov.ua

28 березня 2008 р. під головуванням Голови Верховного Суду України Василя Онопенка відбувся Пленум Верховного Суду України.

Особливу увагу було зосереджено на проекті постанови Пленуму “Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав громадян під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства” (друге читання).

З урахуванням необхідного забезпечення додержання конституційних прав громадян та з метою правильного й однакового застосування судами відповідного законодавства, яке регулює, зокрема, порядок надання дозволу на контроль за телефонними розмовами, Пленум роз’яснив, що під контролем за телефонними розмовами слід розуміти не тільки прослуховування і фіксування, але й одержання інформації про телефонні розмови, які відбулися щодо абонентів розмов, їх часу та тривалості.

Пленум Верховного Суду України постановив, що при здійсненні оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства відповідними органами необхідно отримати дозвіл суду не тільки на прослуховування, а й на отримання інформації про сам факт з’єднання абонентів, визначення часу здійснення дзвінка та його тривалості включно.

Як зазначив суддя Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України Василь Філатов (доповідач), це доповнення до проекту постанови надасть більше гарантій громадянам щодо несанкціонованого втручання у їх особисте життя.

Найбільша дискусія розгорнулася навколо питання про те, чи є обов’язковим погодження подання про проведення відповідних оперативно-розшукових заходів з прокурором.

Пленум підтримав пропозицію Першого заступника Голови Верховного Суду України Петра Пилипчука і роз’яснив, що відповідно до чинного законодавства з прокурором погоджуються лише подання керівника оперативного підрозділу або його заступника про проведення відповідних оперативно-розшукових заходів під час перевірки заяви або повідомлення про злочини до порушення кримінальної справи, подання слідчого про проведення заходів, передбачених КПК України і подання органу дізнання про проведення таких самих заходів після порушення кримінальної справи.

Погодження з прокурором подання керівника оперативного підрозділу або його заступника про негласне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, зняття інформації з каналів зв’язку, контроль за листуванням, телефонними розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією, застосування інших технічних засобів одержання інформації у всіх інших випадках закон (ч. 2 ст. 8 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”) не вимагає.

 Поділитися