MENU

Держави, які використовують технології електронного спостереження для боротьби з пандемією, повинні поважати права людини

03.04.2020
ХПГ-інформ

Пандемія COVID-19 є глобальною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я суспільства, яка потребує скоординованих і широкомасштабних заходів у відповідь з боку урядів по всьому світу. Проте зусилля держав щодо стримування поширення вірусу не повинні використовуватися як прикриття для того, щоб розпочати нову еру значного розширення використання систем інвазивного електронного стеження.

Ми, нижчепідписані організації, закликаємо уряди проявити лідерство у боротьбі з пандемією таким чином, щоб були дотримані гарантії того, щоб використання цифрових технологій для відстеження та моніторингу окремих осіб і груп населення суворо відповідало зобов’язанням в області прав людини.

Технології можуть і повинні відіграти важливу роль у зусиллях з порятунку життів, у тому, що стосується поширення інформації про охорону здоров’я громадськости та розширення доступу до медичної допомоги. Проте збільшення державних повноважень у сфері електронного стеження, у тому числі отримання доступу до даних про місцеперебування засобів мобільного зв’язку, загрожує праву на приватне життя, свободі вираження поглядів і свободі об’єднань такою мірою, що це може порушити права людини і підірвати довіру до органів державної влади, відповідно підриваючи і ефективність будь-яких заходів у сфері охорони здоров’я. Такі заходи також створюють ризик дискримінації та можуть завдати непропорційної шкоди вже маргіналізованим спільнотам.

Ми переживаємо надзвичайні часи, але міжнародне право в галузі прав людини і надалі діє. Справді, загальні механізми захисту прав людини призначені для забезпечення ретельної збалансованости різних прав таким чином, щоб були захищені як права окремих осіб, так і інтереси суспільства в цілому. Держави не можуть просто так знехтувати такими правами, як недоторканність приватного життя і свобода вираження поглядів, навіть у ім’я подолання кризи в галузі охорони здоров’я суспільства. Навпаки, захист прав людини тільки сприяє зміцненню здоров’я у суспільстві. Тепер, як ніколи раніше, уряди повинні суворо стежити за тим, щоб будь-які обмеження людських прав відповідали давно заведеним правозахисним гарантіям.

Ця криза дає можливість продемонструвати нашу загальну людяність. Ми можемо докласти величезних зусиль для боротьби з цією пандемією таким чином, щоб це відповідало стандартам у галузі прав людини та верховенства закону. Рішення, які зараз ухвалюють уряди для боротьби з пандемією, визначатимуть те, яким буде світ у майбутньому.

Ми закликаємо всі уряди відповідати на пандемію COVID-19 тільки за дотримання таких умов посиленням заходів електронного стеження за населенням:

1. Заходи з нагляду, вжиті для боротьби з пандемією, мають бути законними, необхідними і пропорційними. Вони мають бути передбачені законом, переслідувати законну мету охорони громадського здоров’я, визначену відповідними органами охорони здоров’я, і ​​повинні бути пропорційними цим потребам. Уряди повинні дотримуватися принципів прозорости щодо заходів, яких вони вживають, для того, щоб останні можна було ретельно вивчити і, за необхідности, пізніше змінити, відкликати або скасувати. Ми не можемо допустити, щоби пандемія COVID-19 була виправданням для невибіркового масового нагляду.

2. Якщо уряди розширюють повноваження з моніторингу та спостереження за громадянами, тоді такі повноваження мають бути обмежені в часі та задіяні лише у період, необхідний для усунення теперішньої пандемії. Ми не можемо допустити, щоби пандемія COVID-19 була виправданням для введення безстрокового спостереження за громадянами.

3. Держави повинні гарантувати, що збирання, зберігання та зведення збільшеного обсягу персональних даних, у тому числі даних про стан здоров’я, здійснюються лише з метою реагування на пандемію COVID-19. Зібрані, збережені та агреговані для підготовки відповіді на пандемію дані повинні бути обмежені за обсягом, робота з ними має бути обмежена в часі, що стосується до періоду пандемії, і вони не повинні використовуватися з комерційною чи будь-якою іншою метою. Ми не можемо допустити, щоби пандемія COVID-19 стала виправданням для порушення права людини на недоторканність приватного життя.

4. Уряди повинні докласти всіх зусиль для захисту персональних даних людей, у тому числі для забезпечення достатньої безпеки для будь-якого набору особистих даних, зібраних і отриманих з будь-яких пристроїв, додатків, за допомогою будь-яких мереж або служб, що беруть участь у збиранні, переданні, обробці та зберіганні інформації. Будь-які твердження, що дані є анонімізованими, повинні ґрунтуватися на доказах і підтверджуватися достатньою інформацією про те, як цієї анонімности досягнуто. Ми не можемо допустити, щоб спроби відповісти на цю пандемію використовувалися як виправдання компрометації цифрової безпеки громадян.

5. Будь-яке використання технологій електронного стеження у відповідь на COVID-19, включаючи big data і задіяння штучних інтелектуальних систем, має враховувати ризик того, що ці інструменти сприятимуть дискримінації та іншим порушенням людських прав расових меншин, людей, що живуть у злиднях, та інших маргіналізованих груп населення, чиї потреби або життєве становище можуть бути недостатньо представлені або перекручені у великих наборах даних. Ми не можемо допустити, щоби пандемія COVID-19 збільшила розрив між тим, якою мірою здатні реалізувати свої людські права представники різних груп суспільства.

6. Якщо уряди укладуть угоди про обмін даними з іншими організаціями державного або приватного сектора, це повинно відбутися на підставі закону, факти укладання таких угод та інформація, необхідна для оцінки їх впливу на конфіденційність і людські права, повинні бути публічно розкриті – у письмовій формі, з положеннями про обмеження термінів угоди, механізми громадського нагляду та інші правові гарантії за замовчуванням. Суб’єкти господарювання, залучені до зусиль урядів у боротьбі з COVID-19, повинні виявити належну обачність, гарантуючи, що вони поважають права людини і забезпечують захист будь-яких своїх дій від будь-якого іншого ділового та комерційного втручання. Ми не можемо допустити, щоби пандемія COVID-19 була виправданням для того, щоб люди не знали, яку інформацію збирають і передають третім сторонам уряду.

7. Будь-які заходи у відповідь мають включати механізми звітности і захисту від зловживань. Розширення механізмів стеження, пов’язане з COVID-19, не повинно входити до сфери відповідальности розвідувальних служб або служб безпеки і має підлягати ефективному контролю з боку відповідних незалежних органів. Крім того, громадяни мають отримати можливість дізнатися і оскаржити будь-які пов’язані з COVID-19 заходи зі збору, агрегування, збереження та використання їхніх даних. Особи, які зазнали нагляду, повинні мати доступ до ефективних засобів правового захисту.

8. Заходи у відповідь, пов’язані з COVID-19, зокрема заходи зі збирання даних, повинні вживатися за вільної, активної та вагомої участи відповідних зацікавлених сторін, зокрема експертів у галузі охорони здоров’я та представників найбільш маргіналізованих груп населення.

Заяву підписали:

7amleh – Arab Center for Social Media Advancement
Access Now
African Declaration on Internet Rights and Freedoms Coalition
AI Now
Algorithm Watch
Alternatif Bilisim
Amnesty International
ApTI
ARTICLE 19
Asociación para una Ciudadanía Participativa, ACI Participa
Association for Progressive Communications (APC)
ASUTIC, Senegal
Athan – Freedom of Expression Activist Organization
Australian Privacy Foundation
Barracón Digital
Big Brother Watch
Bits of Freedom
Center for Advancement of Rights and Democracy (CARD)
Center for Digital Democracy
Center for Economic Justice
Centro De Estudios Constitucionales y de Derechos Humanos de Rosario
Chaos Computer Club – CCC
Citizen D / Državljan D
CIVICUS
Civil Liberties Union for Europe
CódigoSur
Coding Rights
Coletivo Brasil de Comunicação Social
Collaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa (CIPESA)
Comité por la Libre Expresión (C-Libre)
Committee to Protect Journalists
Consumer Action
Consumer Federation of America
Cooperativa Tierra Común
Creative Commons Uruguay
D3 – Defesa dos Direitos Digitais
Data Privacy Brasil
Democratic Transition and Human Rights Support Center «DAAM»
Derechos Digitales
Digital Rights Lawyers Initiative (DRLI)
Digital Rights Watch
Digital Security Lab Ukraine
Digitalcourage
EPIC
epicenter.works
European Digital Rights – EDRi
Fitug
Foundation for Information Policy Research
Foundation for Media Alternatives
Fundación Acceso (Centroamérica)
Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Ecuador
Fundación Datos Protegidos
Fundación Internet Bolivia
Fundación Taigüey, República Dominicana
Fundación Vía Libre
Hermes Center
Hiperderecho
Homo Digitalis
Human Rights Watch
Hungarian Civil Liberties Union
ImpACT International for Human Rights Policies
Index on Censorship
Initiative für Netzfreiheit
Innovation for Change – Middle East and North Africa
International Commission of Jurists
International Service for Human Rights (ISHR)
Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social
Ipandetec
IPPF
Irish Council for Civil Liberties (ICCL)
IT-Political Association of Denmark
Iuridicum Remedium z.s. (IURE)
Karisma
La Quadrature du Net
Liberia Information Technology Student Union
Liberty
Luchadoras
Majal.org
Masaar «Community for Technology and Law»
Media Rights Agenda (Nigeria)
MENA Rights Group
Metamorphosis Foundation
New America’s Open Technology Institute
Observacom
Open Data Institute
Open Rights Group
OpenMedia
OutRight Action International
Pangea
Panoptykon Foundation
Paradigm Initiative (PIN)
PEN International
Privacy International
Public Citizen
Public Knowledge
R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales
RedesAyuda
SHARE Foundation
Skyline International for Human Rights
Sursiendo
Swedish Consumers’ Association
Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)
Tech Inquiry
TechHerNG
TEDIC
The Bachchao Project
Unwanted Witness, Uganda
Usuarios Digitales
WITNESS
World Wide Web Foundation


Джерело (російською мовою)

 Поділитися