MENU

Європейський суд з прав людини. Справа "Кеннеді проти Сполученого Королівства"

18.08.2010

ЧЕТВЕРТА СЕКЦІЯ

(Заява № 26839/05)

РІШЕННЯ

СТРАСБУРГ

18 травня 2010

ОСТАТОЧНЕ

18/08/2010

Це рішення набуде статус остаточного відповідно до статті 44 § 2 Конвенції. До нього можуть бути внесені редакційні зміни.

У справі Кеннеді проти Сполученого Королівства,

Європейський Суд з прав людини (Четверта Секція), розглядаючи справу Палатою у складі:

Лех Гарліцкі, головуючий,
Ніколас Братца,
Джованні Бонелло,
Лільяна Мийович,
Пяйві Хирвеля,
Ліді Біанку,
Nebojša Vučinić, судді,

а також Lawrence Early, секретар секції,

провівши 27 квітня 2010 року засідання за закритими дверима,

проголошує наступне рішення, яке було прийнято у той день:

ПРОЦЕДУРА

1. Дану справу розпочато за заявою (№ 26839/05) проти Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, яку подав до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (надалі “Конвенція”) громадянин Великобританії, пан Малкольм Кеннеді (надалі “заявник”), 12 липня 2005 року.

2. Заявника представляв Н. Моул із Центра AIRE, неурядової організації, яка розташована у Лондоні. Уряд Сполученого Королівства (надалі “Уряд”) представляла його Уповноважена особа, пані Е. Уілмот з Міністерства закордонних справ та Співдружності.

3. Заявник скаржився на стверджуване перехоплення його комунікацій, заявляючи про існування порушення статті 8. Він також стверджував, що слухання у Суді слідчих повноважень не супроводжувалося належними гарантіями, які вимагала стаття 6, і, відповідно до статті 13, що внаслідок цього йому не був доступний ефективний засіб правового захисту.

4. 14 листопада 2008 року заступник голови Четвертої Секції вирішив проінформувати Уряд про заяву. Також було вирішено проводити розгляд суті справи водночас з розглядом щодо прийнятності (стаття 29 § 3).

ФАКТИ

I. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

A. Довідкові факти

5. 23 грудня 1990 року заявник був заарештований за пияцтво та доставлений до відділення поліції Хаммерсміта. Його затримали на ніч у камері, де знаходився інший затриманий, Патрік Квін. Наступного дня пан Квін був знайдений мертвим з численними травмами. Заявник був обвинувачений у його вбивстві. Заявник стверджував, що поліція обвинуватила його у вбивстві для того, щоб прикрити власні порушення. У вересні 1991 року заявник був визнаний винним у вбивстві пана Квіна та був засуджений до довічного ув’язнення. У лютому 1993 року його засудження було скасовано в апеляційному порядку. На першому повторному суді не з’явився один із поліцейських, ключовий свідок від обвинувачення. Згодом він був визнаний психічно нестабільним та відсторонений від провадження. Після другого повторного суду заявник у 1994 році був засуджений за вбивство, та засуджений до позбавлення волі строком на дев’ять років. Справа була суперечливою у Сполученому Королівстві через відсутність та суперечливий характер доказів поліції, що змусило деяких – включаючи низку членів Парламенту – поставити під сумнів коректність засудження заявника.

6. У 1996 році заявника звільнили з в'язниці. Після звільнення він взяв активну участь в агітації проти судових помилок у цілому. Згодом він розпочав виїзний бізнес під назвою Small Moves, здійснюючи транспортування речей на невеликі відстані та наймаючи фургони в Лондоні. Незважаючи на те, що спочатку його бізнес працював добре, згодом він почав відчувати втручання у свої ділові телефонні дзвінки. Він стверджував, що місцеві дзвінки на його телефон не передавались йому, і що він отримував безліч марних дзвінків, які витрачали його час. Заявник підозрював, що це сталося тому, що його пошту, телефон та електронний зв’язок перехоплювали. В результаті втручання бізнес заявника почав страждати.

7. Заявник вважав, що перехоплення його повідомлень було безпосередньо пов'язане з його резонансною справою та його подальшою участю в агітації проти судових помилок. Він стверджував, що поліція та служби безпеки постійно і незаконно поновлюють ордер на перехоплення, спочатку санкціонований для кримінального провадження проти нього, з метою залякування та підриву його підприємницької діяльності.

B. Національні провадження

8. 10 липня 2000 заявник подав запити про доступ до матеріалів до MI5 та Центру (розвідувальні органи Великобританії, відповідальні за національну безпеку) відповідно до Закону 1998 року про захист даних (“ЗЗД” – див. пункти 21-22 нижче). Завданням запитів було виявити, чи обробляють відомства інформацію про нього, та отримати доступ до змісту інформації. Обидва запити були відхилені на підставі того, що інформація, яку запитав заявник, була вилучена з вимог розкриття Закону 1998 року з міркувань національної безпеки, на підставі довідок, виданих Державним секретарем 22 липня 2000 року (MI5) та 30 липня 2000 року (Центр).

9. 6 липня 2001 року заявник подав дві скарги до Суду слідчих повноважень (ССП). По-перше, заявник скаржився відповідно до статей 65(2)(b) і 65(4) Закону 2000 року про регламентацію слідчих повноважень (надалі “RIPA” – див. пункти 25 – 80 нижче), на те, що його комунікації перехоплювалися за “складних обставин”, у розумінні статті 65(7) RIPA (тобто, відповідно до ордеру на перехоплення або за обставин, у яких повинен існувати ордер на перехоплення, або там, де слід було б розглянути питання про отримання ордера на перехоплення). По-друге, заявник скаржився відповідно до статей 6(1) і 7(1) Закону 1998 року про права людини (“ЗПЛ”) та статті 65(2)(a) RIPA на те, що мало місце незаконне втручання у його права за статтею 8 Конвенції.

10. У Підставах заявника для позову та скарги підстави для порушення справи окреслені наступним чином:

“4(a) Те, що поведінка органів влади була і є несумісною з його правами, передбаченими статтею 8 Конвенції, та порушенням рівноцінних прав у загальному праві. Така поведінка є незаконною внаслідок статті 6 (1) ЗПЛ і складає підставу для скарги за статтею 65 RIPA.

(b) Наскільки будь-яка така поведінка має на меті отримання дозволу, виданого або поновленого відповідно до частини I RIPA або відповідних положень Закону 1985 року про перехоплення комунікацій (“IOCA”), видача та поновлення цього ордера, а також сама поведінка, у будь-який час не мала необхідного обґрунтування, будь то відповідно до чітких положень частини I RIPA (або IOCA), статті 8 (2) Конвенції або загального закону.

(c) Більш того, поведінка органів влади була і є незаконною, оскільки порушувала вимоги Закону 1998 року про захист даних (“Закон про захист даних”). Поводження у порушення цих вимог відбувається за складних обставин згідно зі статтею 65 (4) та (7) RIPA, а також несумісне з правами скаржника відповідно до статті 8 Конвенції.

5. Крім того, скаржник покладається в цьому провадженні на своє право на справедливий судовий розгляд відповідно до статті 6 (1) Конвенції. У світлі цього права Скаржник подає певні твердження щодо того, яким чином слід проводити це провадження ...”

11. Заявник запитував конкретні вказівки щодо ведення провадження з метою забезпечення захисту своїх прав, передбачених Конвенцією відповідно до пункту 1 статті 6. Зокрема, він просив представити його аргументи та докази на усному слуханні; щоб усі слухання проводилися у відкритому порядку; щоб сторони повинні були взаємно розкривати та перевіряти всі показання свідків та докази, на які вони прагнули покладатися, та обмінювалися аргументами щодо запланованих юридичних подань; щоб докази кожної сторони були заслухані в присутності іншої сторони або її законних представників, при цьому усні докази повинні бути відкриті для перехресного розгляду іншою стороною; щоб будь-яка думка, отримана від Уповноваженого, була розкрита сторонам, які мали б можливість зробити усні висловлювання з огляду на неї; щоб кожна сторона могла подати заяву про відступ від будь-якого із зазначених вище елементів стосовно конкретного доказу; і щоб після остаточного визначення ССП надав свої висновки та підстави для висновків стосовно кожного відповідного питання. Стосовно цього заявник стверджував, що процесуальні правила ССП (див. пункти 84 – 87 нижче) перешкоджали здійсненню цих вказівок, вони були несумісні з його правом на справедливий судовий процес.

12. Підстави для позову та скарги посилалися на думку заявника про те, що його комунікації перехоплювалися, і що будь-який ордер, який існував, постійно оновлювався.

13. У пункті 15 Підстав для позову та скарги зазначалося:

“У тій мірі, в якій розгляд справи здійснюється з урахуванням статті 7 (1) (a) або (b) Закону про права людини, скаржник стверджує, що:

(a) Перехоплення та утримання чи інша обробка продукту перехоплення будь-яким з відповідачів є втручанням у право скаржника на повагу до приватного життя та кореспонденції, захищене статтею 8 (1) Конвенції.;

(b) Перехоплення та обробка жодного разу не відповідали закону, як того вимагає стаття 8 (2);

(c) Перехоплення та передбачуваний дозвіл на нього (якщо такий є) та обробка, жодного разу не були виправдані як необхідні у демократичному суспільстві, як того вимагає стаття 8 (2).”

14. Пункт 14 Підстав для позову та скарги розширив твердження заявника:

“Зокрема, Скаржник стверджує, що:

(a) належний висновок з описаних Скаржником обставин, що підсилюється відмовою [органів влади] заперечувати заявлену діяльність, полягає в тому, що на основі співвідношення ймовірностей встановлено, що перехоплення та обробка мали місце. Як мінімум, існує розумна ймовірність того, що перехоплення та обробка ... мали місце і продовжують відбуватися (Hewitt and Harman v. UK, 12175/86, EComHR Report 9.5.89, п. 26-32).

(b) Перехоплення не відповідає законодавству, оскільки стосується порушення будь-якої вимоги ЗЗД (включаючи Принципів захисту даних) ...

(c) Скаржник не несе ризику для національної безпеки, і в його випадку не можна вважати, що існує будь-яка інша підстава для дозволу на перехоплення його повідомлень. Не можна сказати, що перехоплення його повідомлень у будь-який суттєвий час було необхідним або пропорційним втручанням ... у його права відповідно до статті 8 (1).”

15. Що стосується засобів правового захисту, у Підставах для позову та скарги зазначається наступне:

“17. Якщо ССП виявить, що скаржник має успіх з позовом або скаргою, його просять подати ... :

(a) остаточне розпорядження, що забороняє кожному відповідачу перехоплювати будь-які повідомлення скаржника ... або зберігати або іншим чином обробляти продукт будь-якого такого перехоплення, крім як на підставах та відповідно до процедури, передбаченої частиною I RIPA;

(b) наказ ... про скасування будь-якого ордера або дозволу, що стосуються такого перехоплення;

(c) наказ, що вимагає знищення будь-якого продукту такого перехоплення ...

(d) присудження компенсації ... та / або відшкодування шкоди ... за збитки та шкоду, понесені Скаржником внаслідок скарги (включаючи матеріальну шкоду, спричинену втручанням у його ділові комунікації).”

16. 23 січня 2003 року ССП під головуванням лорда юстиції Маммері видав спільну Постанову з попередніх питань права у справі заявника разом зі справою, що стосується скарги Британсько-ірландської варти прав людини та інших, в якій були аналогічно опротестовані правила ССП (див. пункти 84 – 87 нижче).

17. 9 грудня 2004 року ССП, знову очолюваний лордом юстиції Маммері, виніс друге рішення щодо попередніх питань права у справі заявника. У вступі до свого рішення ССП резюмував розглянуту справу наступним чином:

“1. 6 липня 2001 року скаржник подав (а) скаргу до Суду слідчих повноважень відповідно до Закону про регламентацію слідчих повноважень ... та (б) позов згідно з Законом 1998 року про права людини ... стосовно нібито триваючого перехоплення його повідомлень одним або кількома відомствами-відповідачами (Служба безпеки, Центр та Уповноважений поліції) протягом періоду, починаючи з червня 1996 року ...

2. Скаржник також стверджує про переслідування, нав'язливий нагляд, втручання у власність, видалення документів, втручання у веб-сайт та електронні листи та перехоплення привілейованих повідомлень органами-відповідачами.

3. Скаржник вимагає остаточного розпорядження, що забороняє відомствам перехоплювати будь-які його повідомлення під час передачі за допомогою телекомунікаційної системи або зберігати чи іншим чином обробляти продукт будь-якого такого перехоплення, за винятком підстав та за умови процедури, передбаченої Частиною І RIPA .

4. Він також вимагає надання розпорядження, яке вимагає знищення будь-якого продукту такого перехоплення, який зберігається у кожного відповідача, незалежно від того, чи був такий продукт отриманий на підставі будь-якого ордера чи дозволу; і присудження компенсації відповідно до пункту 67 (7) RIPA та / або відшкодування збитків, понесених Скаржником внаслідок оскаржуваних подій.”

18. Ухвалою було розглянуто низку питань, що стосуються обсягу юрисдикції стосовно скарг заявника щодо поведінки до набрання чинності RIPA.

19. Після свого рішення від 9 грудня 2004 року ССП приступив до приватного розгляду конкретних скарг заявника.

20. 17 січня 2005 року ССП проінформував заявника про те, що стосовно його скарг не було прийнято рішення на його користь. Це означало або те, що не було перехоплення, або те, що будь-яке перехоплення, яке мало місце, було законним.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА

A. Застосовне законодавство

1. Запити про доступ відповідно до Закону 1998 року про захист даних (ЗЗД)

21. Стаття 7 (1) ЗЗД надає особам право вимагати подробиці про будь-яку інформацію про них, що зберігається особами або організаціями, які реєструють, зберігають або обробляють персональні дані.

22. Відповідно до статті 28 Закону про захист особистих даних, особисті дані звільняються від розголошення відповідно до статті 7 (1), якщо звільнення вимагається з метою забезпечення національної безпеки.

2. Закон 1998 року про права людини

23. Закон про права людини втілює Конвенцію в законодавство Сполученого Королівства. Стаття 6 (1) передбачає, що для державного органу влади буде незаконно діяти у спосіб, який є несумісним з конвенційним правом, за винятком випадків, коли він змушений діяти у такий спосіб внаслідок дії первинного законодавства, яке не може тлумачитися так, щоб бути сумісним з правами Конвенції. Згідно зі статтею 7 (1) особа, яка стверджує, що державний орган діяв незаконно відповідно до статті 6 (1), може порушити справу проти нього у відповідному суді або посилатися на право Конвенції у будь-якому юридичному процесі.

24. Відповідно до статті 4 (2), якщо суд переконається, що положення первинного законодавства несумісне з конвенційним правом, він може зробити заяву про цю несумісність. "Суд" у статті 4 визначається як Верховний суд; судовий комітет Таємної ради; Воєнний апеляційний суд; у Шотландії – Високий суд (який засідає не як суд першої інстанції) або Сесійний суд; або в Англії та Уельсі чи Північній Ірландії, Високий суд або Апеляційний суд. Стаття 4 (6) роз'яснює, що заява про несумісність не впливає на дію, продовження дії чи застосування відповідного законодавчого положення і не має законної сили для сторін у процесі, в якому вона зроблена.

3. Ордери на перехоплення

25. З 2 жовтня 2000 року перехоплення повідомлень регулюється Законом 2000 року про регламентацію слідчих повноважень (“RIPA”). Пояснювальні примітки, що супроводжують RIPA, пояснюють, що основною метою RIPA є забезпечення здійснення слідчих повноважень відповідно до прав людини.

26. Стаття 71 RIPA передбачає прийняття кодексів практики державним секретарем стосовно здійснення своїх повноважень та виконання обов'язків згідно із Законом. Проекти кодексів практики повинні бути розроблені Парламентом і є публічними документами. Вони можуть набути чинності лише згідно з розпорядженням Державного секретаря. Державний секретар може прийняти таке розпорядження лише в тому випадку, якщо проект розпорядження був винесений на розгляд Парламенту та схвалений резолюцією кожної палати.

27. Відповідно до статті 72 (1) RIPA, особа, яка здійснює будь-які повноваження або виконує обов'язки, пов'язані з перехопленням зв'язку, повинна враховувати відповідні положення кодексу практики. Положення кодексу практики можуть, за відповідних обставин, враховуватися судами та трибуналами відповідно до статті 72 (4) RIPA.

28. Кодекс практики перехоплення комунікацій (надалі "Кодекс") набув чинності 1 липня 2002 року. Зараз він доступний на веб-сайті Міністерства внутрішніх справ.

a. Видання ордеру на перехоплення

29. Перехоплення дозволяється в декількох випадках, вичерпно перелічених у статті 1 (5) RIPA. Стаття 1 (5) (b), відповідне положення у цій справі, передбачає, що перехоплення є законним, якщо це дозволено ордером на перехоплення. Будь-яке незаконне перехоплення є кримінальним злочином відповідно до статті 1 (1).

30. Стаття 2 (2) визначає "перехоплення" наступним чином:

“Для цілей цього Закону, але з урахуванням наступних положень цієї статті, особа перехоплює комунікацію під час її передачі за допомогою телекомунікаційної системи, якщо і лише тоді, коли вона–

(a) у такий спосіб вносить зміни або втручається до системи або її роботи,

(b) таким чином контролює передачі, зроблені за допомогою системи, або

(c) таким чином відстежує передачі, що здійснюються за допомогою бездротової телеграфії, до апарата, що входить в систему, або від нього,

щоб зробити деякий або весь вміст повідомлення доступним під час передачі іншій особі, крім відправника або передбачуваного одержувача повідомлення.”

31. Стаття 5 (1) дозволяє державному секретарю видавати ордер, що дозволяє перехоплення повідомлень, описаних в ордері. Відповідно до статті 5 (2), жоден ордер на перехоплення внутрішніх зв’язків (тобто зв’язків у межах Сполученого Королівства) не видається, якщо Державний секретар не вважає, що:

“(a) дозвіл є необхідним на підставах, наведених у пункті (3); і

(b) поведінка, санкціонована ордером, пропорційна тому, чого прагне досягти ця поведінка.

32. Стаття 5(3) передбачає:

“З урахуванням наступних положень цієї статті, ордер необхідний на підставах, що підпадають під цей пункт, якщо він є необхідним–

(a) в інтересах національної безпеки;

(b) з метою попередження чи розкриття тяжких злочинів; [або]

(c) у цілях захисту економічного добробуту Сполученого Королівстві ...”

33. Термін “національна безпека” не визначений у RIPA. Однак це було роз’яснено Уповноваженим з перехоплення комунікацій, призначеним за попередником RIPA (Закон 1985 року про перехоплення комунікацій), який у своєму звіті 1986 року заявив, що він прийняв таке визначення:

“[діяльність], яка загрожує безпеці або добробуту держави і яка має на меті підірвати або зруйнувати парламентську демократію політичними, промисловими або насильницькими способами.”

34. Стаття 81(2)(b) RIPA визначає “тяжкий злочин” як злочин, який задовольняє один із наступних критеріїв:

“(a) що правопорушення або одне із правопорушень, яке є або могло б бути спричинене поведінкою, є правопорушенням, за яке особа, яка досягла двадцяти одного року та не мала раніше судимості, могла б з розумним сподіванням бути засуджена до позбавлення волі строком на три роки або більше;

(b) що поведінка передбачає застосування насильства, призводить до значної фінансової вигоди або є поведінкою великої кількості осіб для досягнення спільної мети.”

35. Стаття 81(5) передбачає:

“Для цілей цього Закону розкриття злочинів включає–

(a) встановлення ким, з якою метою, якими засобами та взагалі за яких обставин було вчинено якийсь злочин; і

(b) затримання особи, яка скоїла будь-який злочин;

і будь-яке посилання в цьому Законі на запобігання чи розкриття тяжких злочинів тлумачиться відповідно ...”

36. Відповідно до статті 5 (4) Державний секретар, оцінюючи, чи виконуються вимоги статті 5 (2), повинен врахувати, чи можна обґрунтовано отримати інформацію, яку потрібно отримати за цим ордером, іншими способами.

37. Стаття 5 (5) передбачає, що ордер не вважається необхідним з метою захисту економічного добробуту Сполученого Королівства, якщо інформація, яку вважається за необхідне отримати, не є інформацією, що стосується дій чи намірів осіб, які знаходяться поза межами Британських островів.

38. Стаття 7 (2) (а) вимагає від Державного секретаря особисто видавати всі ордери, про які йдеться у цій справі, за винятком термінових випадків, коли він, тим не менш, повинен особисто санкціонувати видачу ордера. Стаття 6 (2) містить вичерпний перелік осіб, які можуть подати заявку на ордер на перехоплення, включаючи керівників національних розвідувальних органів, керівників поліцейських сил та митних та акцизних комісарів.

39. Пункти 2.4 – 2.5 Кодексу містять додаткові вказівки щодо застосування перевірки пропорційності та необхідності у статті 5 (2):

“2.4 Отримання ордера згідно із Законом гарантуватиме лише те, що санкціоноване перехоплення є виправданим втручанням у права особи відповідно до статті 8 Європейської конвенції з прав людини (право на приватне життя), якщо здійснення перехоплення є необхідним та пропорційним. Закон визнає це, попередньо вимагаючи, щоб Державний секретар вважав, що дозвіл є необхідним на одній або декількох законодавчих підставах, викладених у частині 5 (3) Закону. Це вимагає від нього переконання, що необхідно здійснити перехоплення, яке має бути дозволено з певною метою, що підпадає під відповідну законодавчу підставу.

2.5 Тоді, якщо перехоплення є необхідним, державний секретар також повинен вважати, що воно є пропорційним тому, чого прагнуть досягти, здійснюючи його. Це передбачає балансування рівня втручання проти потреби в оперативному плані. Перехоплення повідомлень не буде пропорційним, якщо воно є надмірним за обставин справи або якщо інформацію, яку шукають, можна отримати іншими способами. Крім того, усім процесом перехоплення слід ретельно керувати, щоб досягти відповідної цілі, і воно не повинно бути довільним чи несправедливим.”

b. Зміст заяви та ордеру на перехоплення

40. Стаття 8 встановлює вимоги щодо змісту ордера на перехоплення стосовно ідентифікації повідомлень, що підлягають перехопленню:

“(1) В ордері на перехоплення повинні бути названі або описані–

(a) одна особа в якості суб’єкта перехоплення; або

(b) єдиний набір приміщень як приміщення, щодо якого має відбутися перехоплення, якого стосується ордер.

(2) Положення ордера на перехоплення, що описують комунікації, перехоплення яких дозволено або вимагається ордером, повинні містити один або кілька графіків, що містять адреси, номери, пристрій чи інші чинники, або комбінацію чинників, які слід використовувати для ідентифікації комунікацій, які можуть або повинні бути перехоплені.

(3) Будь-який чинник або комбінація чинників, викладена згідно з пунктом (2), повинна бути такою, яка визначає комунікації, які можуть включати–

(a) повідомлення від особи, або призначені для особи, названої або описаної в ордері, відповідно до пункту (1); або

(b) повідомлення, що походять або призначені для передачі у приміщення, названі або описані в ордері.”

41. Пункт 4.2 Кодексу передбачає:

“Заява про видачу ордера подається до Державного секретаря. Видані ордери на перехоплення адресовані особі, яка подала заявку. Потім ця особа може вручити копію будь-якій особі, яка може надати допомогу у виконанні цього ордера. Кожна заява, копію якої повинен зберігати заявник, повинна містити наступну інформацію:

 • Передісторію відповідної операції.

 • Особу чи приміщення, якого стосується заява (і те, як особа чи приміщення фігурують в операції).

 • Опис комунікації, яку потрібно перехопити, деталі постачальника (-ів) послуг зв'язку та оцінку доцільності операції перехоплення, коли це доречно.

 • Опис поведінки, яку слід дозволити, і яка вважається необхідною для здійснення перехоплення, де це доречно.

 • Пояснення того, чому перехоплення вважається необхідним згідно з положеннями статті 5 (3).

 • Розгляд питання про те, чому поведінка, яка повинна бути дозволена ордером, пропорційна тому, чого прагне досягти ця поведінка.

 • Розгляд будь-якого незвичного ступеня побічного втручання та того, чому це втручання виправдане за певних обставин. Зокрема, коли відповідні повідомлення можуть впливати на релігійну, медичну чи журналістську конфіденційність або юридичні привілеї, це має бути зазначено в заяві.

 • Якщо заява є терміновою, слід надати підтверджуюче обґрунтування.

 • Гарантія того, що всі перехоплені матеріали будуть оброблятися відповідно до гарантій, передбачених статтею 15 Закону.”

c. Гарантії

42. Стаття 15 RIPA має назву “Обмеження використання перехопленого матеріалу тощо” та передбачає, наскільки це стосується внутрішніх комунікацій, наступне:

“(1) ... обов'язок Державного секретаря – забезпечити, стосовно всіх ордерів на перехоплення, дію таких механізмів, які він вважає необхідними для забезпечення–

(a) того, щоб вимоги пунктів (2) та (3) виконувалися щодо перехопленого матеріалу та будь-яких пов'язаних з ним комунікаційних даних;

...

(2) Вимоги цього підрозділу задовольняються стосовно перехопленого матеріалу та будь-яких пов'язаних комунікаційних даних, якщо кожна з наступного–

(a) кількість осіб, яким будь-який матеріал або дані розкриваються або надаються в інший спосіб,

(b) ступінь розкриття будь-якого матеріалу чи даних або надання доступу в інший спосіб,

(c) ступінь копіювання будь-якого матеріалу чи даних, та

(d) кількість зроблених копій,

обмежувалося мінімумом, необхідним для дозволених цілей.

(3) Вимоги цього пункту виконуються стосовно перехопленого матеріалу та будь-яких пов'язаних з ним комунікаційних даних, якщо кожна копія будь-якого матеріалу або даних (якщо вони не були знищені раніше) знищується, як тільки більше немає підстав зберігати їх як необхідні для будь-якої з дозволених цілей.

(4) Для цілей цього розділу дещо є необхідним для дозволених цілей, якщо і тільки тоді, якщо–

(a) це продовжує бути або може стати необхідним як згадується у статті 5(3);

...

(5) Наразі чинний згідно з цією статтею порядок забезпечення виконання вимог пункту (2) щодо перехопленого матеріалу або будь-яких пов'язаних з ним комунікаційних даних повинен містити такі домовленості, які Державний секретар вважає необхідними для забезпечення того, щоб кожна копія матеріалу або даних зберігалася, упродовж усього періоду зберігання, у безпечному режимі ...”

43. Стаття 16 встановлює додаткові запобіжні заходи, які застосовуються лише у випадку перехоплення зовнішніх комунікацій.

44. Стаття 19 покладає широкий обов'язок на всіх, хто бере участь у перехопленні згідно з RIPA, зберігати в таємниці, серед іншого, "увесь зміст перехопленого матеріалу" (стаття 19 (3) (e)). Згідно зі статтею 19 (4), розголошення такого матеріалу є кримінальним злочином, що карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

45. Пункт 6.1 Кодексу вимагає, щоб усі матеріали, перехоплені згідно з розпорядженням статті 8 (l), оброблялись відповідно до гарантій, встановлених Державним секретарем відповідно до статті 15 Закону. Подробиці запобіжних заходів надаються Уповноваженому (див. пункт 57 нижче), і його необхідно інформувати про будь-яке порушення гарантій.

46. Пункти 6.4 – 6.8 Кодексу містять докладнішу інформацію про відповідні захисні заходи:

Розповсюдження перехопленого матеріалу

6.4 Кількість осіб, яким розкривається будь-який матеріал, і ступінь розголошення повинні бути обмежені до мінімуму, необхідного для санкціонованих цілей, встановлених у статті 15 (4) Закону.. Це зобов'язання однаково поширюється на розкриття інформації додатковим особам у відомстві та на розкриття інформації поза відомством. Це забезпечується забороною розголошення інформації людям, які не мають необхідного дозволу безпеки, а також принципом необхідності знати: перехоплений матеріал не повинен розголошуватися будь-якій особі, якщо обов'язки цієї особи, які повинні стосуватися однієї з дозволених цілей, не є такими, в силу яких їй необхідно знати про матеріал для виконання цих обов'язків. Таким же чином може бути розкрито лише стільки матеріалу, скільки потрібно одержувачу; наприклад, якщо короткого викладу матеріалу буде достатньо, слід розкривати не більше цього.

6.5 Зобов'язання стосуються не лише оригінального перехоплювача, але й усіх, кому матеріал згодом розголошується. У деяких випадках це буде досягнуто шляхом вимагання від останнього отримати дозвіл перед подальшим розкриттям матеріалу. В інших явні заходи застосовуються до вторинних одержувачів.

Копіювання

6.6 Перехоплений матеріал може бути скопійований лише в обсязі, необхідному для дозволених цілей, встановлених у статті 15 (4) Закону. Копії включають не лише прямі копії всього матеріалу, але й витяги та резюме, які ідентифікуються як продукт перехоплення, а також будь-який запис, що стосується перехоплення, який є записом особи людей, яким або якими був надісланий перехоплений матеріал. Обмеження застосовуються шляхом вимагання особливої обробки таких копій, виписок та резюме, зроблених шляхом запису їх виготовлення, розповсюдження та знищення..

Зберігання

6.7 Перехоплений матеріал та усі його копії, витяги та резюме повинні оброблятися та зберігатися надійно, для мінімізації ризику втрати чи крадіжки. Він повинен зберігатися у такий спосіб, щоб бути недоступним для осіб без необхідного рівня дозволу безпеки. Ця вимога щодо безпечного зберігання продуктів перехоплення поширюється на всіх, хто відповідає за поводження з цим матеріалом, включаючи постачальників послуг зв'язку ...

Знищення

6.8 Перехоплений матеріал, а також усі копії, витяги та резюме, які можна визначити як продукт перехоплення, повинні бути надійно знищені, як тільки вони більше не будуть потрібні для будь-якої з дозволених цілей. Якщо такий матеріал зберігається, його слід перевіряти через відповідні проміжки часу для підтвердження того, що обґрунтування його збереження все ще є дійсним відповідно до статті 15 (3) Закону.”

47. У пункті 6.9 Кодексу даються конкретні вказівки щодо перевірки осіб, які беруть участь у заходах з перехоплення:

“6.9 Кожне відомство, яке здійснює перехоплення, веде список розповсюдження стосовно осіб, які можуть мати доступ до перехопленого матеріалу або яким потрібно переглянути будь-які звіти щодо нього. Усі такі особи повинні бути належним чином перевірені. Будь-яку особу, яка більше не потребує доступу для виконання своїх обов'язків, слід виключити з будь-якого такого списку. Якщо співробітник одного відомства повинен розкрити матеріали іншому, відповідальність першого полягає у забезпеченні того, щоб одержувач мав необхідний дозвіл.”

48. Політику Уряду щодо перевірки безпеки оголосив Парламенту прем'єр-міністр 15 грудня 1994 року. У своїй заяві прем'єр-міністр пояснив порядок перевірки безпеки та види діяльності, які призвели б до виключення особи з участі у роботі, життєво важливої для інтересів держави.

49. Закон 1989 року про Службу безпеки та Закон 1994 року про розвідувальні служби накладають на керівників служб безпеки та розвідки додаткові зобов'язання щодо забезпечення безпеки інформації, якою вони володіють.

d. Тривалість ордеру про перехоплення

50. Стаття 9 (1) (а) передбачає, що ордер на перехоплення внутрішніх комунікацій перестає діяти в кінці "відповідного періоду". "Відповідний період" визначений у статті 9 (6) як:

“(a) стосовно неоновленого ордера, виданого у справі [виданій] під керівництвом вищої посадової особи, ... період, що закінчується п'ятим робочим днем, наступним за днем видачі ордера;

(b) стосовно поновленого ордера, останнє поновлення якого було підписано документом, затвердженим Державним секретарем із заявою про те, що поновлення вважається необхідним на підставах, що підпадають під дію статті 5 (3) (а) [національна безпека ] або (c) [економічний добробут], ... шість місяців, що починаються з дня поновлення ордера; і

(c) у всіх інших випадках, ... тримісячний період, що починається з дня видачі ордера або, у разі поновлення ордера, з дати останнього його поновлення.”

51. Стаття 9 (1) (b) передбачає, що ордер про перехоплення може бути поновлений Державним секретарем у будь-який час до його закінчення, якщо він вважає, що ордер продовжує бути необхідним на підставах, що належать до статті 5 (3).

52. Відповідно до статті 9(3) Державний секретар повинен скасувати ордер на перехоплення, якщо він переконаний, що ордер більше не є необхідним на підставах, що підпадають під дію статті 5(3).

53. Стаття 10 (2) зобов'язує Державного секретаря видалити будь-який чинник, зазначений у графіку, доданого до ордера на перехоплення, який, на його думку, більше не має значення для ідентифікації повідомлень, які у випадку цього ордера можуть включати повідомлення від суб’єкта перехоплення або призначені для нього.

54. Пункт 4.13 Кодексу передбачає:

“Державний секретар може поновити ордер у будь-який момент до його закінчення. Заяви про поновлення повинні подаватися до Державного секретаря і містити оновлення питань, зазначених у пункті 4.2 вище. Зокрема, заявник повинен дати оцінку значення операції перехоплення на сьогоднішній день та пояснити, чому він вважає, що перехоплення продовжує бути необхідним для однієї або кількох цілей зі статті 5 (3).”

55. Пункт 4.16 Кодексу передбачає:

“Державний секретар зобов'язаний скасувати ордер на перехоплення, якщо в будь-який час до закінчення терміну його дії він переконається, що ордер більше не потрібний на підставах, що підпадають під дію статті 5 (3) Закону. Тому агенціям-перехоплювачам доведеться постійно переглядати свої ордери. На практиці документи про анулювання підписує вища посадова особа від його імені.”

e. Зобов’язання зберігати записи

56. Пункт 4.18 Кодексу накладає обов'язки щодо ведення діловодства на органи перехоплення та передбачає:

“Режим нагляду дозволяє Уповноваженому з перехоплення комунікацій перевірити заяву на отримання ордера, на основі якої прийняв рішення Державний секретар, і заявник може вимагати обґрунтування змісту. Кожне відомство, яке здійснює перехоплення, повинно зберігати наступне, для перевірки з боку Уповноваженого за його запитом:

 • усі подані заяви на ордери, що відповідають статті 8 (l), та заяви, подані на поновлення таких ордерів;

 • всі ордери, поновлення та копії змін графіка (якщо такі є);

 • у разі відхилення будь-якої заяви – підстави для відмови, надані Державним секретарем;

 • дати початку та припинення перехоплення.”

4. Уповноважений

a. Призначення та функції

57. Стаття 57 RIPA передбачає, що прем'єр-міністр призначає Уповноваженого з питань перехоплення комунікацій ("Уповноважений"). Він повинен бути особою, яка обіймає або обіймала високу судову посаду. Уповноважений призначається на трирічний термін, який може поновлюватися. На сьогоднішній день згідно з RIPA було призначено двох Уповноважених. Обидва є колишніми суддями Апеляційного суду.

58. Функції Уповноваженого включають контроль за виконанням обов’язків та здійсненням повноважень Державного секретаря щодо перехоплення, наданих або накладених на нього RIPA; здійсненням повноважень та виконанням обов’язків щодо перехоплення особами, яким такі повноваження або обов'язки надано; належністю домовленостей, в силу яких виконується обов'язок, покладений на Державного секретаря статтею 15 (гарантії – див. пункт 42 вище).

59. Стаття 58 RIPA покладає обов'язок на осіб, які беруть участь у санкціонуванні або виконанні ордерів на перехоплення, розкривати Уповноваженому всі документи та інформацію, які йому потрібні для виконання своїх функцій. Як зазначено вище (див. пункт 56), Кодекс вимагає від відомств, які здійснюють перехоплення, вести точні та вичерпні записи для цієї мети.

60. У своєму звіті за 2005-2006 рік, Уповноважений описав свої перевірки наступним чином:

“12. Відповідно до [моїх] обов’язків, я продовжував свою практику здійснювати два рази на рік візити до ... відомств, які здійснюють перехоплення, та департаментів Державних секретарів / міністрів, які видають ордери. Перед кожним візитом я отримую повний перелік ордерів, виданих, відновлених або скасованих після мого попереднього візиту. Потім я відбираю, здебільшого навмання, зрізок ордерів для перевірки. Під час мого візиту я переконуюсь у тому, що ці ордери повністю відповідають вимогам RIPA, що дотримано належних процедур, відповідних гарантій та Кодексів практики. Під час кожного візиту я переглядаю кожну картотеку та супровідні документи та, за необхідності, обговорюю справи з відповідними працівниками. Я можу переглянути продукт перехоплення. Перш за все важливо забезпечити, щоб факти обґрунтовували використання перехоплення в кожному конкретному випадку, а також те, щоб зацікавлені в перехопленні особи повністю розуміли гарантії та Кодекси практики.

13. Мене продовжує вражати якість, відданість та ентузіазм персоналу, який виконує цю роботу від імені Уряду та народу Сполученого Королівства. Працівники мають детальне розуміння законодавства і завжди прагнуть забезпечити дотримання як законодавства, так і відповідних гарантій ...”

61. Уповноважений повинен звітувати перед прем'єр-міністром, якщо він виявить порушення положень RIPA або якщо він вважає, що гарантії, передбачені статтею 15, виявились недостатніми (статті 58 (2) та (3) RIPA). Уповноважений також повинен щорічно складати звіт прем'єр-міністру про здійснення його функцій (стаття 58 (4)). Згідно зі статтею 58 (6), прем'єр-міністр повинен подати річний звіт Уповноваженого до Парламенту. Нарешті, Уповноважений повинен допомагати ССП з будь-якими запитами щодо інформації або порад, за якими може звернутися ССП (стаття 57(3) та пункт 78 нижче)).

b. Відповідні витяги зі звітів

62. У своєму звіті від 2000 року Уповноважений зазначив, стосовно виконання Державними секретарями своїх обов'язків:

“12. ... Я був вражений тим, як вони дбають про свою гарантійну роботу, яка займає дуже багато часу, для того, щоб гарантувати, що ордери видаються лише у відповідних випадках, і, зокрема, гарантувати, що дозволена поведінка пропорційна тому, чого прагнуть досягнути за допомогою перехоплення.”

63. У пункті 15 щодо питання гарантій він сказав:

“... моєї поради та схвалення прагнули, і я її надавав, стосовно захисних документів або до, або незабаром після 2 жовтня 2000 року. Міністр внутрішніх справ також звертався за моєю порадою щодо них, і вони були схвалені ним ...”

64. Щодо необхідності повноважень таємного спостереження, Уповноважений прокоментував:

“45. Перехоплення комунікацій є, як висловили мої попередники у своєму звіті, цінною зброєю для цілей, викладених у статті 5 (3) RIPA, і, зокрема, у боротьбі з тяжкими злочинами ...”

65. У своєму звіті за 2001 рік Уповноважений зауважив:

“10. Багато представників громадськості з підозрою ставляться до перехоплення комунікацій, а деякі вважають, що їхні власні розмови підлягають незаконному перехопленню з боку органів безпеки, розвідки чи правоохоронних органів ... У своїй наглядовій роботі я усвідомлюю ці занепокоєння. Однак я настільки переконаний, що побоювання насправді є необґрунтованими, наскільки це можливо. Перехоплення повідомлень особи може відбуватися лише після того, як Державний секретар видасть ордер, і ордер може бути виданий на суворо обмежених підставах, викладених у статті 5 RIPA, по суті інтересів національної безпеки та запобігання чи розкриття тяжких злочинів. Звичайно, теоретично можна було б обійти цю процедуру, але існують широкі запобіжні заходи, які гарантують, що цього не може статися, і важливою частиною моєї роботи є забезпечення того, щоб вони були присутні та щоб їх дотримували. Більш того, будь-яка спроба обійти процедури, що передбачають законне перехоплення, з міркувань гарантій включатиме велику змову у відповідному відомстві, що, на мою думку, з практичних цілей було б неможливим. Я настільки переконаний, що навмисне незаконне перехоплення повідомлень громадянина не відбувається, наскільки це можливо ...”

66. Він сказав наступне про гарантії статті 15:

“31. Виходячи із гарантій, що містяться у статті 15 RIPA, Центр розробив новий набір внутрішньої документації про дотримання правил для персоналу, а також широку навчальну програму, яка охоплювала обов'язки персоналу відповідно до RIPA та Закону про права людини. Ця документація про дотримання правил була передана міністру закордонних справ, який переконався, що вона описує та регулює заходи, передбачені статтею 15. Мені також сказали, що вона також являє собою письмовий запис заходів, необхідних для створення Директором, Центром, відповідно до статті 4 (2) (а) Закону про розвідувальні служби 1994 року (для створення гарантії того, що інформація не отримана або не розкрита Центром, за винятком випадків, коли це необхідно для його статутних функцій). Виконуючи свої функції відповідно до статті 57 (1) (d), я вивчив документацію та процеси, на які вона спирається, і переконався, що існують відповідні заходи щодо виконання обов’язків міністра закордонних справ відповідно до розділу 15 RIPA. Звичайно, Центр визнає, що його процеси дотримання правил повинні еволюціювати з часом, особливо у міру того, як Центр більше знайомиться із тонкощами нового законодавства та розвиває нову практику роботи, і що процес навчання персоналу залишається постійним. З цією метою Центр розробив подальші навчальні програми та видає переглянуту документацію про відповідність як частину поточного процесу (див. також ... пункт 56 у розділі про гарантії).

32. До набуття чинності RIPA, Центр звернувся до мене щодо ордерів, які він вимагатиме після цієї дати, та надав детальний аналіз структури цих ордерів – це було корисно, оскільки це дало мені уявлення про те, як Центр бачив роботу RIPA / Закону про права людини і це дозволило мені заздалегідь підготувати коментарі. З моменту початку дії RIPA, переглядаючи ордери, я уважно розглянув чинники, які слід враховувати Державному секретарю, визначаючи, чи слід видавати ордер на перехоплення, і особливо нову вимогу враховувати "пропорційність" відповідно до статті [5 (2) (b)] RIPA.”

67. Він знову прокоментував старанність влади у виконанні своїх обов'язків, передбачених цим Законом:

“56. Статті 15 і 16 RIPA покладають на Державного секретаря обов'язок забезпечити дію домовленостей в якості гарантій щодо розповсюдження, розголошення, копіювання, зберігання та знищення перехоплених матеріалів. Ці статті вимагають ретельних та детальних гарантій, які повинні бути розроблені кожним з відомств, згаданих раніше у цьому звіті, а також для затвердження цих гарантій Державним секретарем. Це було зроблено. Я був вражений обережністю, з якою ці документи складалися, переглядались та оновлювались у світлі технічного та адміністративного розвитку. Ті, хто бере участь у процесі перехоплення, усвідомлюють характер втручання цієї техніки, і дбають про те, щоб втручання у приватне життя було мінімальним. Існує ще один стимул для агентств забезпечити, щоб ці документи залишались ефективними, оскільки значення перехоплення було б значно зменшено в якості таємного розвідувального інструмента, якщо б його існування та методологія стали занадто широко відомими. Вимоги статей 15 та 16 дуже важливі. Я переконаний, що агентства ефективно працюють в рамках своїх гарантій.”

68. У звіті Уповноваженого за 2002 рік зазначається:

“18. ... Як я вже згадував у своєму останньому звіті, я був вражений обережністю, з якою складались [захисні] документи. Була потрібна моя порада та схвалення щодо документів, і до мене зверталися, щоб узгодити поправки до запобіжних заходів, коли вони оновлювалися у світлі технічного та адміністративного розвитку.”

69. Це було повторено у пункті 16 його звіту за 2004 рік.

70. У своєму звіті за 2005-2006 рік Уповноважений пояснив свою роль у наступний спосіб:

“7. ... по суті, я бачу роль Уповноваженого як охоплення цих основних рубрик:

(a) Захист людей у Сполученому Королівстві від будь-якого незаконного втручання в їхнє приватне життя. Це передбачено статтею 8 Європейської конвенції з прав людини. Я повинен діяти ретельно для того, щоб цього не сталося, і пильнувати, щоб існували системи, щоб цього не сталося і не могло відбутися. Протягом довгого періоду, на якому я обіймав свою теперішню посаду, я не знайшов жодних доказів будь-якого бажання в розвідці чи правоохоронних органах у цій галузі діяти протиправно чи незаконно. Навпаки, я виявив відчутне бажання з боку всіх цих відомств забезпечити, щоб вони дійсно діяли повністю у чотирьох стінах закону. З цією метою вони вітають нагляд Уповноваженого, і протягом багатьох років часто зверталися до моєї поради з питань, що виникали, і незмінно приймали її. У будь-якому випадку, я вважаю, що законодавство, разом із існуючими гарантіями та Кодексами практики, робить практично неможливим з технічної точки зору навмисне перехоплення повідомлень громадянина у незаконний спосіб з метою уникнення правових вимог.

(b) Допомога відомствам у виконанні дорученої їм роботи і, маючи на увазі кількість організацій, які я зараз повинен контролювати, це відбувається досить часто. Моя робота, звичайно, обмежується юридичними, на відміну від оперативних аспектів їхньої роботи. Вони пильно дбають про свою роботу, і я був вражений її якістю.

(c) Забезпечення наявності належних гарантій та Кодексів практики для захисту громадськості та самих відомств. Вони повинні бути затверджені Державними секретарями. Але кожен Державний секретар, з яким я працював, мав бути проінформований про те, чи затвердив їх Уповноважений до того, як він бажав це зробити..

(d) Надання порад міністрам та урядовим департаментам щодо питань, що виникають при перехопленні зв'язку, придбанні та розголошенні комунікаційних даних, затвердження захисних документів та Кодексів практики.”

71. Уповноважений сказав про Державних секретарів, з якими зустрівся минулого року:

“14. Мені зрозуміло, що кожен з них приділяє значну кількість часу і докладає значних зусиль для того, щоб переконатись, що гарантії необхідні для дозволених цілей, а пропоноване є пропорційним. Якщо Державний секретар бажає отримати додаткову інформацію для того, щоб переконатись, що він повинен надати ордер, він подає запит та отримує інформацію. Пряма та остаточна відмова у поданні заяви є порівняно рідкісною, оскільки установи та вищі посадові особи Державного секретаря, які подають запит, ретельно вивчають заяви перед тим, як подати їх на затвердження. Однак Державний секретар може відмовити у видачі ордера, якщо він вважає, наприклад, що суворі вимоги необхідності або пропорційності не виконуються, і відомства добре знають, що Державний секретар не діє як "штамп".”

72. У своєму звіті за 2007 рік Уповноважений прокоментував важливість повноважень перехоплення у боротьбі з тероризмом та тяжкими злочинами:

“2.9 Мене продовжує вражати, як перехоплення сприяло ряду вражаючих успіхів протягом 2007 року. Воно зіграло ключову роль у численних операціях, включаючи, наприклад, запобігання вбивствам, боротьбу з великомасштабним ввезенням наркотиків, ухиленням від сплати акцизного збору, контрабандою людей, збір розвідданих про терористичні та різні екстремістські організації як у Сполученому Королівстві, так і за кордоном, конфіскацію вогнепальної зброї, боротьбу з тяжкими насильницькими злочинами та тероризмом. Я подав повністю докладні приклади у Конфіденційному додатку до цього звіту. Я думаю, що дуже важливо, щоб громадськість була впевнена в перевагах цього інструменту розслідування, який супроводжується надзвичайно високим рівнем втручання, особливо у світлі постійних дебатів щодо того, чи слід використовувати продукт перехоплення в якості доказів у суді.

...

7.1 Як я вже говорив у своєму першому звіті минулого року, перехоплення комунікацій є безцінною зброєю для цілей, викладених у статті 5 (3) RIPA. Воно продовжувало відігравати життєво важливу роль у боротьбі з тероризмом та тяжкими злочинами, і таку, яку б не вдалося відігравати іншими способами ...”

73. Що стосується помилок відповідних відомств у застосуванні положень RIPA, він зауважив:

“2.10 Протягом 2007 року мені повідомлялося про двадцять чотири помилки перехоплення та про порушення. Це стільки ж помилок, про які повідомлялося в моєму першому Щорічному звіті (який був за коротший період), і це значне зменшення кількості помилок, про які повідомив мій попередник. Я вважаю кількість помилок занадто великою. Наприклад, подробиці деяких з цих помилок наведено нижче. З точки зору громадськості дуже важливо, щоб я підкреслив, що жодне з порушень чи помилок не було навмисним, що всі вони були спричинені людською помилкою чи процедурною помилкою або технічними проблемами, і що у кожному випадку або не було перехоплення або, якщо перехоплення здійснювалося, продукт був негайно знищений після виявлення помилки. Найпоширенішою причиною помилок, як правило, є просте перекладання чисел помилково, наприклад, 1965 замість 1956 рік. Приклади, які я наводжу, є типовими для сукупності та анонімними щодо цілей. Повна інформація про всі помилки та порушення викладена в Конфіденційному додатку.”

74. Згідно зі статистичними даними у звіті, 31 грудня 2007 року діяло 929 ордерів на перехоплення, виданих міністром внутрішніх справ.

5. Суд слідчих повноважень

a. Установа ССП, її повноваження та процедури

75. ССП було створено відповідно до статті 65 (1) RIPA для розгляду заяв громадян про неправомірне втручання в їх комунікації в результаті поведінки, охопленої RIPA. Члени суду повинні обіймати або мати досвід обіймання високих судових посад або бути кваліфікованими юристами, що мають статус принаймні упродовж десяти років. Будь-яка особа може подати позов до ССП, і, за винятком неприємних або несерйозних заяв, ССП повинен визначити всі пред'явлені до нього позови (статті 67 (1), (4) та (5) RIPA).

76. Стаття 65 (2) передбачає, що ССП є єдиним належним форумом стосовно провадження за дії, несумісні з правами Конвенції, які є провадженнями проти будь-якої зі спецслужб, та скарг осіб, які стверджують, що на них поширювалися слідчі повноваження RIPA. Він має юрисдикцію розслідувати будь-яку скаргу на перехоплення повідомлень особи та, коли перехоплення відбулося, перевіряти повноваження для такого перехоплення. Статті 67 (2) та 67 (3) (c) передбачають, що ССП застосовує принципи, застосовані судом щодо заяви про судовий перегляд.

77. Згідно зі статтею 67 (8) RIPA, рішення ССП не може бути оскаржене "за винятком оскарження в тій мірі, в якій Державний секретар може надати інше рішення". Державний секретар жодного разу не видавав таке рішення.

78. Відповідно до статті 68 (2), ССП має право вимагати від відповідного Уповноваженого надати йому будь-яку допомогу (включаючи думку Уповноваженого щодо будь-якого питання, що підлягає вирішенню з боку ССП), яку він вважає необхідною. Стаття 68 (6) та (7) вимагає від осіб, які беруть участь у санкціонуванні та виконанні ордера на перехоплення, розкривати або надавати ССП усі документи та інформацію, які можуть йому знадобитися.

79. Стаття 68 (4) розглядає причини прийняття рішень ССП і передбачає це:

“Якщо ССП визначає будь-які провадження, скарги чи посилання, які були подані до нього, він інформує скаржника, і це інформування (з урахуванням будь-яких норм, вироблених на підставі статті 69 (2) (i)), обмежується, у відповідних випадках—

(a) твердженням про те, що суд прийняв рішення на його користь; або

(b) твердженням про те, що не було прийняте рішення на його користь.”

80. ССП має право присуджувати компенсацію та робити інші накази, які вважає за потрібне, включаючи накази про скасування будь-якого ордера за статтею 8 (1) та накази, що вимагають знищення будь-яких записів, отриманих згідно з ордером за статтею 8 (1) (стаття 67 (7) RIPA). У випадку, якщо позов до ССП є успішним, ССП, як правило, вимагає скласти звіт Прем'єр-міністру (стаття 68 (5)).

b. Повноваження прийняття процесуальних правил

81. Щодо процедури, стаття 68(1) передбачає наступне:

“З урахуванням будь-яких норм, передбачених статтею 69, ССП має право визначати власну процедуру стосовно будь-якого провадження, скарги чи посилання, що передається до нього.”

82. Стаття 69 (1) RIPA передбачає, що Державний секретар може приймати правила, що регулюють будь-які питання, попередні чи випадкові до слухань або розгляду будь-яких проваджень, або які виникають внаслідок слухання або розгляду справи. Відповідно до статті 69 (2) такі правила можуть:

“(c) визначити форму та спосіб, яким слід розпочати розгляд справи в ССП, або подати скаргу до ССП ;

...

(f) прописати форми слухання або розгляду, які повинні бути прийняті ССП стосовно конкретних проваджень чи скарг ... ;

(g) прописати практику та процедуру, якої слід дотримуватися під час слухання або розгляду будь-якого провадження, скарги чи подання (включаючи, де це можливо, спосіб і тягар доказування та допустимість доказів);

(h) прописати розпорядження, які може приймати ССП відповідно до статті 67 (6) або (7);

(i) вимагати інформацію про будь-яке рішення, присудження грошової суми, розпорядження чи інше рішення, прийняте ССП стосовно будь-якого провадження, скарги чи посилання, яке має бути надане (на додаток до будь-якої заяви відповідно до статті 68 (4)) особі, яка порушила справу або зробила скаргу чи подання, або особі, яка представляє її інтереси.”

83. Стаття 69 (6) передбачає, що при формуванні правил Державний секретар повинен враховувати:

“(a) необхідність забезпечити належне заслуховування та розгляд питань, які є предметом провадження, скарг чи подань, переданих до ССП або поданих до нього; і

(b) необхідність забезпечення того, щоб інформація не розголошувалась у такій мірі чи у спосіб, який суперечить суспільним інтересам або шкодить національній безпеці, запобіганню чи розкриттю тяжких злочинів, економічному добробуту Сполученого Королівства, або продовженню виконання функцій будь-якої зі спецслужб.”

c. Регламент

84. Державний секретар прийняв правила, що регулюють процедуру перед ССП, у формі Регламенту 2000 року Суду слідчих повноважень (надалі "Регламент"). Регламент охоплює різні аспекти процедури ССП. Що стосується розкриття інформації, правило 6 передбачає:

“(1) ССП виконуватиме свої функції таким чином, щоб забезпечити, щоб інформація не розголошувалась у такій мірі або у спосіб, який суперечить суспільним інтересам або шкодить національній безпеці, запобіганню або розкриттю тяжких злочинів, економічному добробуту Сполученого Королівства або продовженню виконання функцій будь-якої з розвідувальних служб.

(2) Без шкоди для цього загального обов'язку, але з урахуванням пунктів (3) та (4), ССП не може розголошувати скаржнику або будь-якій іншій особі:

(a) той факт, що ССП провів або запропонував провести усне слухання відповідно до правила 9 (4);

(b) будь-яку інформацію або документ, розкритий або наданий ССП в ході цього слухання, або особу будь-якого свідка на цьому слуханні;

(c) будь-яку інформацію або документ, розкритий або наданий ССП будь-якою особою відповідно до статті 68 (6) Закону (або наданий добровільно особою, зазначеною у статті 68 (7));

(d) будь-яку інформацію або висновок, надані ССП Уповноваженим відповідно до статті 68 (2) Закону;

(e) той факт, що будь-яка інформація, документ, особа чи думка були розкриті або надані за обставин, зазначених у підпунктах (b) – (d).

(3) Трибунал може розголошувати будь-що, що описано в пункті (2), за згодою:

(a) у випадку підпункту (а) особи, яка повинна бути присутньою на слуханні справи;

(b) у випадку підпунктів (b) і (c), відповідного свідка або особи, яка розкрила або надала інформацію або документ;

(c) у випадку підпункту (d), відповідного Уповноваженого та, наскільки інформація або висновок включає інформацію, надану Уповноваженому іншою особою, цієї іншої особи;

(d) у випадку підпункту (e) особи, згода якої згідно з цим правилом потрібна для розкриття відповідної інформації, документа чи думки.

(4) ССП може також розкривати будь-що, що описано в пункті (2), як частину інформації, що надається скаржнику відповідно до правила 13 (2), з урахуванням обмежень, що містяться у правилах 13 (4) та (5).

(5) ССП не може наказати будь-якій особі розголошувати будь-яку інформацію або документ, який сам ССП міг би заборонити розголошувати в силу цього правила, якби інформація або документ була розкрита або надана їм цією особою.

(6) ССП не може без згоди скаржника розголошувати будь-якій особі, яка обіймає посаду під Короною (крім Уповноваженого), або будь-якій іншій особі що-небудь, до чого застосовується пункт (7).

(7) Цей параграф застосовується до будь-якої інформації чи документа, розкритого або наданого ССП скаржником або від його імені, за винятком ... тверджень [щодо імені скаржника, адреси та дати народження та державного органу, проти якого порушено провадження ].”

85. Правило 9 стосується форм слухання та розгляду скарги:

“(1) Повноваження ССП визначати власну процедуру стосовно розгляду проваджень та скарг за статтею 7 регулюються цим правилом.

(2) ССП не зобов'язаний проводити усні слухання, але він може робити це відповідно до цього правила (і не інакше).

(3) ССП на будь-якій стадії свого розгляду може проводити усні слухання, на яких скаржник може виступати, давати показання та викликати свідків.

(4) ССП може проводити окремі усні слухання, на яких:

(a) особа, поведінка якої є суб’єктом скарги,

(b) державний орган, проти якого порушені провадження за статтею 7, або

(c) будь-яка особа, указана у статті 68(7) Закону,

може бути повинною з’явитися, і на яких ця особа або орган можуть робити подання, надавати докази та викликати свідків.

(5) Протягом періоду, зазначеного ССП для цілей цього правила, скаржник, особа чи орган влади повинні проінформувати ССП про будь-яких свідків, яких він має намір викликати; і жодні інші свідки не можуть бути викликані без дозволу ССП .

(6) Провадження ССП, у тому числі усні слухання, мають здійснюватися за закритими дверима.”

86. Прийняття доказів розглядається у правилі 11:

“(1) ССП може отримувати докази у будь-якій формі та може отримувати докази, які не будуть прийнятними у суді.

(2) ССП може вимагати від свідка дати показання під присягою.

(3) Жодна особа не повинна бути примушена давати показання під час усного слухання відповідно до правила 9 (3).”

87. Нарешті, правило 13 містить вказівки щодо інформування скаржника про висновки ССП:

“(1) На додаток до будь-якої заяви відповідно до статті 68 (4) Закону, ССП надає скаржнику інформацію відповідно до цього правила.

(2) Якщо ССП приймає рішення на користь скаржника, він надає скаржнику короткий виклад цього рішення, включаючи будь-які фактичні висновки.

...

(4) Обов'язок надання інформації за цим правилом у всіх випадках поширюється на загальний обов'язок, покладений на ССП правилом 6 (1).

(5) За цим правилом не може бути надана інформація, розкриття якої буде обмежене згідно з правилом 6 (2), якщо особа, згода якої буде потрібна на розкриття відповідно до цієї норми, не отримала можливості подати заяви до ССП.”

d. Практика ССП

88. У своїй спільній ухвалі з попередніх питань права (див. пункт 16 вище), ССП пояснив низку аспектів своєї процедури. ССП вперше засідав публічно. Щодо процедур ССП та важливості розглянутих справ, ССП зазначив:

“10. Оскарження правила 9 (6) [вимагає проведення усних слухань у приватних засіданнях] та більшості інших норм, що регулюють основні процедури ССП, зробило це найважливішою справою, яка коли-небудь надходила до ССП. ССП не сумнівається в тому, що його ухвали з юридичних питань, сформульованих сторонами, мають потенційно важливі наслідки для розгляду та вирішення цих та майбутніх проваджень та скарг. Адвокатів та тих, хто їх інструктує, заохочували детально аргументувати всі питання в письмовій формі, а також на усних слуханнях, що проводились протягом трьох днів у липні та серпні 2002 року. Наприкінці вересня 2002 року письмові подання були завершені, коли сторони надали на прохання ССП остаточні коментарі щодо того, як Правила повинні, якщо це допустимо та доречно, переглядатись і застосовуватись ССП у разі видання ухвали про те, що одне або кілька Правил несумісні з правами Конвенції та / або ultra vires.”

89. ССП досягнув висновку (у пункті 12):

“... (a) слухання попередніх питань мало проводитися публічно, а не приватно, як зазначено у правилі 9 (6); (b) причини правових рішень мають бути оприлюднені; та (c) в усьому іншому Регламент є чинним та обов'язковим для ССП і сумісним зі статтями 6, 8 та 10 Конвенції.”

90. Конкретно щодо застосовності пункту 1 статті 6 до провадження у ньому, ССП постановив:

“85. Висновок ССП полягає в тому, що стаття 6 застосовується до позовів особи відповідно до статті 65 (2) (a) та до її скарг відповідно до статті 65 (2) (b) RIPA, оскільки кожна з них передбачає "визначення її цивільного права 'ССП у значенні статті 6 (1).”

91. Після перегляду судової практики Суду щодо існування "цивільного права" ССП пояснив причини своїх висновків:

“95. ССП погоджується з відповідачами, що існує певний сенс, коли позови та скарги, подані на підставі пункту 65 (2) RIPA, підпадають під сферу публічного права. Вони виникають внаслідок передбачуваного здійснення дуже широких дискреційних, слідчих, державних повноважень державних органів, таких, як спецслужби, органи безпеки та поліція. Їх турбують питання національної безпеки, громадського порядку, безпеки та добробуту. Функція ССП полягає у розслідуванні та перегляді законності здійснення таких повноважень. Це, без сумніву, має на меті забезпечити виконання органами влади своїх відповідних публічно-правових обов'язків, наприклад, шляхом отримання відповідних ордерів та дозволів на здійснення перехоплення та нагляду.

96. Публічно-правовий елемент підкріплюється вказівками до ССП у статтях 67 (2) та 67 (3) (c) RIPA застосовувати до визначень ті самі принципи, які застосовував би суд під час судового перегляду. Таке провадження стосується процесуальної та матеріальної законності рішень та дій державних органів.

97. Той факт, що діяльність, така як перехоплення засобів зв'язку та спостереження, може також впливати на права осіб, передбачені Конвенцією, такі як право на повагу до приватного життя та спілкування у статті 8, сама по собі не обов'язково означає, що ССП визначає цивільні права ...

98. Крім того, повноваження ССП присуджувати компенсацію не обов'язково демонструє, що ССП визначає цивільні права ...

99. Застосовуючи підхід у Страсбурзьких справах, який полягає у тому, що слід враховувати зміст відповідних прав та вплив відповідного рішення на них ..., ССП дійшов висновку, що аспекти публічного права або громадського порядку з позовів та скарг до ССП не переважають і не визначають юридичний характер рішень ССП. Ці рішення мають достатньо вирішальний вплив на приватні права фізичних осіб та організацій щодо залучення застосування статті 6.

100. На юрисдикцію ССП посилаються при порушенні позовів та скарг особи, які бажають захистити свої права на конфіденційність особи, майна та комунікацій та отримати відшкодування за їх передбачувані порушення. В англійському приватному праві існує широкий захист таких прав у деліктах вторгнень до особи та власності, деліктах порушення громадського порядку, неналежного вчинення службових обов’язків, передбаченому законом захисті від переслідування та в справедливій доктрині порушення довіри ...

101. З 2 жовтня 2000 року було додано встановлений законом захист від вторгнення у права за статтею 8 з боку державних органів. Це випливає із обов'язків, покладених на державні органи статтею 6, та прав, покладених на потерпілих відповідно до статті 7 [Закону про права людини]. Поняття ``цивільні права та обов'язки'' – це справедливий та обґрунтований опис загального права та статутних прав та обов'язків, які складають правову основу права особи подавати позови та подавати скарги на підставі статті 65.

102. Той факт, що передбачувані порушення цих прав здійснюються державними органами при передбачуваному дискреційному здійсненні адміністративних слідчих повноважень, не зменшує "цивільного" характеру відповідних прав та обов'язків. ...

...

107. З усіх практичних цілей ССП також є єдиним форумом для ефективного розслідування та вирішення скарг та надання компенсації, де це доречно ...

108. Коротше кажучи, розглядаючи концепцію визначення "цивільних прав" у світлі рішень Страсбурга, ССП дійшов висновку, що RIPA, який ставить усі повноваження щодо перехоплення, нагляду та подібних повноважень щодо збору розвідданих на статутну основу, надає, в якості частини цієї спеціальної системи, додаткові "цивільні права" особам, які постраждали від незаконного здійснення цих повноважень. Він робить це шляхом створення єдиного спеціалізованого суду для судового вирішення та надання компенсації щодо скарг, що виникають внаслідок незаконного використання слідчих повноважень.”

92. Що стосується належної конструкції Правила 9 щодо усних слухань, ССП встановив:

“157. Формулювання правила 9(2) є чітким:

'ССП не зобов'язаний проводити усні слухання, але може робити це відповідно до цього правила (і не інакше).'

158. Усні слухання проводяться на розсуд ССП. ССП не повинен їх проводити , але може, якщо бажає, зробити це відповідно до правила 9.

159. Здійснюючи свій розсуд, ССП "може проводити окремі усні слухання". Таке здійснення розсуду, яке було б відхиленням від звичайних змагальних процедур, чітко дозволено правилом 9 (4).

160. ССП повинен пояснити, що всупереч думкам, яких, очевидно, дотримуються радники Скаржників, розсуд у правилі 9 (4) ані прямо, ані опосередковано не заважає ССП здійснювати свій загальний розсуд згідно з правилом 9 (2) для проведення inter partes усних слухань. Відповідачі визнають, що ССП може на власний розсуд призначити спільні або колективні усні слухання. Цей розсуд фактично застосовувався щодо цього самого слухання. Здійснюючи розсуд, слід враховувати відповідні положення інших правил, зокрема загальний обов'язок ССП за правилом 6 (1) запобігати потенційно шкідливому розголошенню конфіденційної інформації під час виконання своїх функцій. Як вже пояснювалося, це слухання не вимагало і не передбачало розголошення будь-якої такої інформації чи документів, що надходять від Скаржників, Відповідачів чи когось іншого. Слухання стосувалось лише безсумнівних юридичних аргументів щодо процедури ССП .

161. ССП дійшов висновку, що відсутність у Регламенті абсолютного права або на inter partes усне слухання, або, у противному випадку, на окреме усне слухання у кожній справі, знаходиться в межах нормотворчих повноважень, передбачених статтею 69 (1). Воно також є сумісним з правами Конвенції, передбаченими статтями 6, 8 та 10. Усні слухання, що включають докази або розгляд суті позову чи скарги, ризикують порушити політику [ні підтверджувати, ні спростовувати] чи інші аспекти національної безпеки та суспільних інтересів. Необхідно забезпечити захист від цього. Надання ССП свободи розсуду щодо прийняття рішення про те, коли слід проводити усні слухання та у якій формі вони повинні проходити, є пропорційною відповіддю на необхідність гарантій, проти яких ССП, як судовий орган, може збалансувати інтереси скаржників у справедливому судовому процесі та відкритому правосудді відповідно до обставин конкретної справи.”

93. Що стосується правила 9 (6), яке передбачає, що усні слухання повинні проводитися приватно, ССП постановив:

“163. Формулювання правила 9(6) є чітким.

'Розгляд справи ССП, включаючи будь-які усні слухання, проводиться в закритому режимі.'

164. ССП не надається жодного розсуду в цьому питанні. Правило 6 (2) (а) закріплює суворість правила, передбачаючи, що ССП не може навіть розкривати скаржнику або будь-якій іншій особі той факт, що ССП провів або запропонував провести окреме усне слухання за правилом 9 (4). Факт усного слухання залишається приватним, навіть від іншої сторони ...

...

167. ... сам факт того, що це правило має абсолютний загальний характер, за рішенням ССП за цих обставин є фатальним для його обґрунтованості ... ССП дійшов висновку, що сама ширина правила, що перешкоджає будь-якому слуханню провадження у відкритому режимі виходить за рамки дозволеного статтею 69 RIPA.

...

171. Немає мислимої підстави вимагати, щоб юридичні спори щодо чистих питань процесуального права, що виникають внаслідок тлумачення та обґрунтованості Регламенту, проводились приватно ...

172. Дійсно, суто юридичні аргументи, що ведуться з єдиною метою з’ясувати, що таке закон, і не пов’язані з ризиком розголошення будь-якої конфіденційної інформації, слід заслуховувати публічно. Громадськість, як і сторони, має право знати, що існує суперечка щодо тлумачення та чинності відповідного закону та про те, якими є конкуруючі правові спори.

173. Наслідком є те, що правило 9 (6) є ultra vires статті 69 . Воно не має законної сили для ССП. Державний секретар може скористатися своїм розсудом відповідно до статті 69 (1) для того, щоб внести нові правила щодо цього питання, але, якщо і поки він цього не зробить, ССП може застосовувати свій розсуд згідно зі статтею 68 (1) для публічного вислуховування юридичних аргументів відповідно до правила 9 (3), з урахуванням своїх загальних та конкретних обов'язків, таких як правило 6 (1) у Регламенті та RIPA. Доцільно застосовувати таку свободу розсуду, щоб розпоряджатися тим, щоб слухання попередніх питань розглядалося так, ніби воно відбулося за правилом 9 (3) публічно, оскільки таке попереднє слухання суто юридичних аргументів виключно з процедурних питань не створює будь-який ризик для обов'язку ССП за правилом 6 (1) або для дотримання політики [ні підтверджувати, ні заперечувати]. Стенограми слухань мають бути доступними для загального використання.”

94. Що стосується інших відхилень від звичайних правил змагальності щодо збору доказів та оприлюднення, які містяться у Правилі 6, ССП зробив висновок:

“181. ... що ці відступи від змагальної моделі належать до повноважень, покладених на Державного секретаря статтею 69 (1), обмеженою статтею 69 (6). Розумний нормотворчий орган, беручи до уваги обов’язкові чинники у статті 69 (6), міг би належним чином дійти висновку, що ці відхилення були необхідними та пропорційними для цілей, зазначених у статті 69 (6) (b). В контексті чинників, викладених у цьому положенні, і, зокрема, необхідності дотримання політики [ні підтверджувати, ні спростовувати], процедури, викладені в Регламенті, передбачають "справедливий судовий розгляд" у розумінні статті 6 для визначення цивільних прав та обов'язків, що виникають у позовах та скаргах відповідно до статті 65 RIPA.

182. Вони також сумісні з правами Конвенції, які містяться у статтях 8 та 10, беручи до уваги винятки щодо суспільних інтересів та національної безпеки у статтях 8 (2) та 10 (2), зокрема ефективної дії законної політики [ні підтверджувати, ні заперечувати] стосовно використання слідчих повноважень. Розкриття інформації не є абсолютним правом, якщо існують конкуруючі інтереси, такі як міркування національної безпеки, і може знадобитися затримка інформації з цієї причини, за умови, що, як і у випадках, що надходять до цього суду, це суворо необхідно зробити, і обмеження врівноважується судовими процедурами, які захищають інтереси Скаржників ...”

95. Нарешті, що стосується відсутності підстав після прийняття рішення про те, що скарга не є успішною, ССП зауважив:

“190. ССП дійшов висновку, що при правильному тлумаченні в контексті звичайних принципів внутрішнього законодавства правило 13 та стаття 68 (4) RIPA не застосовуються для запобігання публікації підстав для рішень ССП щодо попередніх питань процесуального права, оскільки вони не є "визначенням" провадження у справі або скарзі, поданої до ССП у значенні цих положень. Ці положення стосуються рішень ССП, які припиняють позов або скаргу шляхом визначення позову або скарги по суті. ...

191. ... За цих обставин може мати місце оприлюднення причин судових рішень з попередніх питань, але, що стосується рішень, ССП переконався, що стаття 68 (4) і правило 13 є дійсними та обов'язковими, і що різниця між наданою інформацією для успішних скаржників і тим, що надається невдалим скаржникам (де необхідно слідувати політиці [ні підтверджувати, ні заперечувати) є необхідною та виправданою.”

96. У другій ухвалі з попередніх питань права у справі British-Irish Rights Watch and others, яка стосувалася зовнішніх комунікацій (тобто, комунікацій між Сполученим Королівством та іншою державою), ССП надав свої висновки щодо скарги у цій справі. Питання для розгляду було визначено у наступному виді:

“3. ... чи порушує... 'процес фільтрації перехоплених телефонних дзвінків, зроблених з Великобританії на закордонні телефони ... статтю 8(2) [Європейської конвенції з прав людини], оскільки не відбувається 'відповідно до закону' ...”

97. Враховуючи, що складність у справі стосувалася виключно законності процесу фільтрування, як це визначено у законодавстві RIPA, ССП видав публічне рішення, в якому пояснив причини своїх висновків у справі. У своєму рішенні він розглянув відповідні законодавчі положення та дійшов висновку, що вони є достатньо доступними та передбачуваними для того, щоб відповідати закону.

98. Як показує справа заявника, після визначення загальних правових питань, якщо ССП потрібно враховувати конкретні факти справи, і зокрема, те, чи відбулося перехоплення, будь-який такий розгляд відбуватиметься приватно. Правило 6 забороняє заявнику брати участь у цій стадії провадження.

ПРАВО

I. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ

99. Заявник скаржився на те, що його повідомлення незаконно перехоплювалися з метою залякування та підриву його підприємницької діяльності, в порушення статті 8 Конвенції, яка містить наступне:

“1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.”

100. Він також стверджував, що режим, встановлений згідно з RIPA для дозволу на перехоплення внутрішніх комунікацій не відповідає вимогам пункту 2 статті 8 Конвенції.

A. Щодо прийнятності

1. Доводи сторін

a. Уряд

101. Уряд стверджував, що заявник не висунув в ССП загального оскарження відповідності положень RIPA про перехоплення внутрішніх комунікацій вимогам Конвенції, і що, відповідно, він не вичерпав національних засобів правового захисту щодо цієї скарги. Уряд зауважив, що у той же час, як заявник переслідував свою скаргу в ССП, справа British-Irish Rights Watch and others також розглядалася в ССП. На підставі аргументів сторін у цій справі ССП видав загальну публічну ухвалу ССП про сумісність схеми RIPA щодо зовнішніх комунікацій зі статтею 8 (див. пункти 96 – 97 вище). У справі заявника такої ухвали з питань внутрішніх комунікацій не було винесено.

102. Уряд наголосив, що у Підставах для позову та скарги заявника містилося твердження про перехоплення ділових дзвінків заявника та порушення статті 8 щодо фактів справи заявника. Уряд зазначив, що пункти Підстав для позову та скарги, на які посилався заявник у своїх поданнях до цього Суду для підтвердження свого твердження про висунення загальної скарги, вводять в оману. З опису його скарги та наступних пунктів, що конкретизують його позов, було видно, що посилання на перехоплення стосується нібито перехоплення в його справі, а не перехоплення загалом, і що скарга на те, що перехоплення не відповідало закону, стосувалася заявленого порушення Закону про захист даних, а не будь-яких заявлених неналежних особливостей режиму RIPA (див. пункти 12 і 14 вище).

103. Уряд стверджував, що пункт 1 статті 35 має особливе значення в контексті таємного спостереження, оскільки ССП був спеціально створений для того, щоб мати можливість розглядати та досліджувати закриті матеріали. Він мав широкі повноваження вимагати доказів у органів, які здійснюють перехоплення, і міг вимагати допомоги у Уповноваженого, який мав детальні робочі знання та практику режиму ордерів згідно зі статтею 8 (1).

104. Що стосується конкретної скарги заявника на незаконне перехоплення його повідомлень, Уряд стверджував, що скарга була явно необґрунтованою, оскільки заявник не продемонстрував, що було втручання для цілей статті 8. У своїх доводах він не встановив обґрунтованої ймовірності, як того вимагає практика Суду, що його повідомлення були перехоплені.

105. Відповідно, Уряд запропонував Суду визнати неприпустимими як загальну, так і конкретну скарги відповідно до статті 8.

b. Заявник

106. Заявник спростував припущення, що його скарга до ССП не опротестувала сумісність з Конвенцією режиму RIPA щодо внутрішніх комунікацій, і що він, таким чином, не вичерпав національних засобів правового захисту стосовно цього. Він зазначив, що однією з чітких підстав його скарги до ССП було те, що "перехоплення та обробка даних [жодного разу] не відповідали законодавству, як того вимагає стаття 8 (2)" (див. пункт 13 вище). Він стверджував, що його твердження в ССП полягало в тому, що будь-які ордери, видані або продовжені згідно з RIPA, порушують статтю 8.

107. Крім того, заявник оспорював відсутність втручання у його справі, стверджуючи, що він встановив обґрунтовану ймовірність того, що перехоплення мало місце, і що, у будь-якому випадку, самого існування RIPA було достатньо для демонстрації існування втручання.

2. Оцінка Суду

108. Щодо заперечення Уряду про те, що заявник не вичерпав національних засобів правового захисту, Суд вважає, що короткий виклад справи заявника, наведений ССП у його ухвалі від 9 січня 2004 року (див. пункт 17 вище), а також Підстави для позову та скарги (див. пункти 10 – 15 вище) підтримують твердження Уряду про те, що скарга заявника стосувалася лише конкретного твердження про те, що його комунікації дійсно перехоплювалися. Крім того, з цього можна зробити висновок, що ССП виніс загальне публічне рішення про відповідність положень RIPA щодо зовнішніх комунікацій вимогам статті 8 у справі British-Irish Rights Watch and others (див. пункти 96 – 97 вище) про те, що якби заявник висунув аналогічний аргумент стосовно внутрішніх комунікацій, у його справі була б видана аналогічна публічна ухвала. Така ухвала не була видана. Тому Суд робить висновок про те, що заявник не висунув свій аргумент стосовно загальної відповідності положень RIPA вимогам Конвенції в ССП.

109. Однак Суд нагадує, що коли Уряд заявляє про невичерпання засобів правового заходу, він повинен переконати Суд у тому, що запропонований засіб правового захисту був ефективним, доступним теоретично та на практиці у відповідний час, тобто, що він був доступним, був здатним забезпечити компенсацію щодо скарг заявника та запропонувати обґрунтовані перспективи успіху (див., зокрема, Akdivar and Others v. Turkey, 16 вересня 1996 року, § 68, Reports of Judgments and Decisions 1996‑IV; і Sejdovic v. Italy [GC], № 56581/00, § 46, ECHR 2006-II). Хоча Уряд спирався на справу British-Irish Rights Watch and others case щоб продемонструвати, що ССП міг винести загальне рішення про сумісність, він не розглянув у своїх поданнях до Суду, яку користь, якщо така є, можна отримати від такого загального рішення. Суд нагадує, що в принципі доречно, щоб національні суди спочатку мали можливість вирішувати питання щодо сумісності національного законодавства з Конвенцією, щоб Суд міг скористатися думками національних судів, які перебувають у прямому та постійному контакті з силами своїх країн (див. Burden v. the United Kingdom [GC], № 13378/05, § 42, ECHR 2008‑...; і A. and Others v. the United Kingdom [GC], № 3455/05, § 154, ECHR 2009‑....). Однак у цій справі важливо зазначити, що оскарження заявником положень RIPA є викликом первинному законодавству. Якби заявник подав загальну скаргу до ССП, і якби ця скарга була підтримана, ССП не мав би повноважень анулювати жодне з положень RIPA або визнати незаконним перехоплення, що виникає згідно з RIPA, внаслідок несумісності з положеннями Конвенції (див. пункт 24 вище). Суду не подано жодних подань щодо того, чи є ССП компетентним для подання заяви про несумісність відповідно до статті 4 (2) Закону про права людини. Однак із формулювання цього положення випливає, що це не так. У будь-якому випадку, практика втілення заяв національних судів про несумісність шляхом внесення змін до законодавства, що порушує право, ще недостатньо впевнена для того, щоб вказати, що статтю 4 Закону про права людини слід тлумачити як ту, що накладає зобов'язання із законною силою, що створює засіб правового захисту, який заявник повинен вичерпати (див. Burden v. the United Kingdom, цит. вище, §§ 43 – 44). Відповідно, Суд вважає, що заявник не був зобов'язаний подавати свою скаргу щодо загальної відповідності режиму RIPA для внутрішніх комунікацій вимогам пункту 2 статті 8 до ССП, щоб задовольнити вимогу, передбачену пунктом 1 статті 35, щодо вичерпання національних засобів правового захисту.

110. Суд приймає до уваги аргумент Уряду про те, що пункт 1 статті 35 має особливе значення в контексті таємного спостереження, враховуючи широкі повноваження ССП щодо розслідування скарг, що надходять до нього, та доступу до конфіденційної інформації. Хоча великі повноваження ССП є актуальними, коли ССП розглядає конкретну скаргу на перехоплення в окремій справі, і необхідно дослідити фактичне підґрунтя, значення цих повноважень для судової скарги щодо дії законодавчого режиму є менш чітким. Відповідно до своїх обов’язків згідно з RIPA та Регламентом (див. пункти 83 – 84 вище), ССП не може розкрити інформацію в такій мірі або у такий спосіб, що суперечить суспільним інтересам або шкодить національній безпеці або попередженню чи розкриттю тяжких злочинів. Відповідно, малоймовірно, що будь-яке подальше з’ясування загальної дії режиму перехоплення та застосовних гарантій, таких як допомога Суду в розгляді питання про відповідність режиму Конвенції, буде результатом загального оскарження в ССП.

111. Що стосується другого заперечення Уряду щодо відсутності втручання у справі заявника, Суд вважає, що це порушує серйозні фактичні та юридичні питання, які не можуть бути вирішені на цій стадії розгляду заяви, але вимагають перевірки скарги по суті.

112. На закінчення, скарга заявника за статтею 8 не може бути відхилена через невичерпання національних засобів правового захисту відповідно до пункту 1 статті 35 або як явно необґрунтована у значенні пункту 3 статті 35. Суд зазначає, крім того, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому її слід визнати прийнятною.

B. Щодо суті

1. Існування “втручання”

a. Доводи сторін

i. Заявник

113. Заявник наполягав на тому, що його повідомлення були перехоплені. Він стверджував, що існували обґрунтовані підстави вважати, що він підлягав перехопленню, і додав, що факти, які підлягають об’єктивній перевірці, підтверджують можливість перехоплення, вказуючи на його тривалу кампанію щодо заявленої судової помилки в його справі та твердження про неналежну поведінку поліції, висловлені на повторному судовому процесі.

114. Помічаючи твердження Уряду про те, що ні запобігання передачі дзвінків, ні обманні дзвінки не є перехопленням для цілей RIPA, заявник наголосив, що така поведінка однозначно є втручанням для цілей статті 8 Конвенції. У випадку, якщо RIPA не застосовується до таких заходів, він стверджує, що Уряд не вказав альтернативний правовий режим, введений для запобігання такому втручанню у приватне життя фізичних осіб, як того вимагають позитивні зобов'язання, передбачені статтею 8.

115. Нарешті, у будь-якому випадку, спираючись на статтю Weber and Saravia v. Germany (dec.), № 54934/00, § 78, ECHR 2006‑XI, заявник стверджував, що від нього не вимагалося демонструвати, що оскаржувані заходи дійсно застосовувались до нього з метою встановлення втручання у його приватне життя. Він запросив Суд слідувати рішенню у справі Liberty and Others v. the United Kingdom, № 58243/00, §§ 56 to 57, 1 липня 2008 року, і визнати, що саме існування режиму заходів перехоплення створювало загрозу спостереження для всіх осіб, яких могло стосуватися законодавство.

ii. Уряд

116. Уряд визнав, що якби скарга заявника щодо загальної сумісності схеми RIPA з Конвенцією була прийнятною, тоді він міг би заявити, що є жертвою, не маючи підтвердження, що він насправді був суб’єктом перехоплення, Однак Уряд стверджував, що Суд чітко дав зрозуміти, що у справі, аргументованій на підставі того, що органи розвідки фактично здійснювали незаконне спостереження, принципи, викладені в §§ 34 – 38 рішення Суду у справі Klass and Others v. Germany, 6 вересня 1978 року, серія А № 28, не застосовувалися, і заявник мав обґрунтувати свій позов доказами, достатніми для переконання Суду в тому, що існувала обґрунтована ймовірність незаконного перехоплення (цитуючи Halford v. the United Kingdom, 25 червня 1997 року, § 57, Reports 1997‑III; і Iliya Stefanov v. Bulgaria, № 65755/01, § 49, 22 травня 2008 року). На думку Уряду, заявник не встановив розумної ймовірності незаконного перехоплення у своїй справі з чотирьох причин: (i) не було доказів, що підтверджували б твердження про те, що повідомлення заявника перехоплювалися; (ii) Уряд заперечував те, що будь-яке незаконне перехоплення мало місце; (iii) відхилення ССП скарги заявника підтримало цю позицію (див. пункт 20 вище); і (iv) звіт Уповноваженого за 2000 рік також підтримав цю позицію (див. пункт 65 вище).

117. Далі Уряд стверджував, що скарги щодо дзвінків, які не проходили, або обманних дзвінків не свідчать про те, що у справі заявника було перехоплення. Уряд зазначив, що відповідно до статті 2 (2) RIPA, запобігання проходженню дзвінків і обманні дзвінки були виключені з визначення перехоплення (див. пункт 30 вище). Як така, ця діяльність не підпадає під компетенцію RIPA. Далі Уряд стверджував, що не було фактичних підстав для тверджень заявника про те, що будь-яке перехоплення було призначене для його залякування.

b. Оцінка Суду

118. Не оспорюється, що поштові, телефонні та електронні комунікації, у тому числі ті, що здійснюються в контексті ділових стосунків, охоплюються поняттями “приватне життя” та “кореспонденція” у статті 8 § 1.

119. Суд у своїй прецедентній практиці постійно постановляв, що до його завдань зазвичай не входит перегляд відповідного законодавства та практики in abstracto, його задача полягає у визначенні того, чи викликає спосіб, у який вони були застосовані до заявника або вплинули на нього, порушення Конвенції (див., зокрема, Klass and Others, цит. вище, § 33; N.C. v. Italy [GC], № 24952/94, § 56, ECHR 2002‑X; і Krone Verlag GmbH & Co. KG v. Austria (№ 4), № 72331/01, § 26, 9 листопада 2006 року). Однак, визнаючи особливості заходів таємного нагляду та важливість забезпечення ефективного контролю та нагляду за ними, Суд допустив загальні виклики відповідному законодавчому режиму.

120. Підхід Суду до оцінки того, чи мало місце втручання у справах, в яких висувається загальна скарга на заходи таємного спостереження був наведений у рішенні у справі Klass and Others, §§ 34 – 38 і 41:

“34. ... У даних провадженнях виникає питання, чи має особа бути позбавлена можливості подання заяви до Комісії, оскільки, у зв’язку з таємністю заходів, які ця особа оспорює, вона не може вказати на конкретний захід, який впливає саме на неї. На думку Суду, ефективність (l’effet utile) Конвенції за таких обставин передбачає певну можливість доступу до Комісії. Якщо б це не було так, ефективність механізмів Конвенції була б значно ослабленою. З огляду на той факт, що Конвенція та її установи були створені для захисту осіб, процесуальні положення Конвенції необхідно застосовувати у такий спосіб, який служить для того, щоб система індивідуальних звернень була ефективною.

Тому Суд визнає, що особа за певних умов може вважати себе потерпілою від порушення, яке випливає з самого існування таємних заходів або законодавства, яке дозволяє здійснювати такі заходи, без необхідності стверджувати, що такі заходи дійсно застосовувалися до неї. Відповідні умови повинні визначатися у кожній справі відповідно до права або прав Конвенції, про порушення яких особа заявляє, таємного характеру заходів, які заявник оспорює, та зв’язку між заявником та цими заходами.

35. У світлі цих міркувань наразі слід переконатися, чи можуть заявники, в силу конкретного оскаржуваного законодавства, стверджувати, що були потерпілими, ... від порушення статті 8 Конвенції ...

36. Суд зазначає, що коли держава встановлює таємне спостереження, існування якого залишається невідомим для осіб, які потрапляють під контроль, внаслідок чого спостереження неможливо оскаржити, стаття 8 у значній мірі може бути зведена нанівець. У такій ситуації особа може зазнати поводження, яке суперечить статті 8, або навіть позбавлена права, яке гарантує стаття 8, не знаючи про це, і тому не маючи можливості отримати засіб правового захисту на національному рівні або в установах Конвенції.

...

Суд вважає неприпустимою ситуацію, коли гарантію здійснення особою передбаченого Конвенцією права можна усунути лише внаслідок того, що дану особу не інформують про порушення цього права. Право на звернення до Комісії для осіб, на яких потенційно впливає таємне спостереження, повинно виходити зі статті 25, інакше стаття 8 ризикує втратити свою силу.

37. Щодо фактів конкретної справи, Суд зауважує, що законодавство, яке опротестовують заявники, створює систему спостереження, відповідно до якої кореспонденція, поштовий та телекомунікаційний зв’язок усіх осіб у Федеративній Республіці Німеччини може потенційно підлягати моніторингу, і такі особи не знатимуть про це, якщо не буде допущено необачності чи якщо їх не інформуватимуть про це після таких заходів за обставин, викладених у рішенні Федерального конституційного суду ... . Цією мірою відповідне законодавство безпосередньо впливає на всіх дійсних або потенційних користувачів поштових та телекомунікаційних послуг у Федеративній Республіці Німеччини. Крім того, як делегати правильно зауважили, можна стверджувати, що ця загроза спостереження сама по собі обмежує вільне спілкування за допомогою поштових та телекомунікаційних послуг, і тим самим становить для усіх дійсних або потенційних користувачів пряме втручання у право, гарантоване статтею 8 ...

...

38. Враховуючи конкретні обставини даної справи, Суд робить висновок, що кожен із заявників має право “заявляти про свій статус потерпілого від порушення” Конвенції, незважаючи на неможливість стверджувати у підтримку своєї заяви, що він зазнав конкретного заходу спостереження ...

...

41. Перше питання, яке слід вирішити, полягає в тому, чи становить оскаржуване законодавство, яке дозволяє здійснювати вищезазначені заходи спостереження, втручання у здійснення права, гарантованого заявникам пунктом 1 статті 8 ....

...

У своїй доповіді Комісія висловила думку, що таємне спостереження, яке передбачається відповідно до законодавства Німеччини, дорівнює втручанню у здійснення права, яке закріплено у пункті 1 статті 8 .... Уряд не опротестував це питання ані у Комісії, ані у Суді. Очевидно, кожний з дозволених заходів спостереження, при застосуванні до конкретної особи, призведе до втручання державного органу у здійснення права цієї особи на повагу до приватного та сімейного життя та кореспонденції. Крім того, саме існування такого законодавства тягне за собою для всіх, до кого можна застосувати це законодавство, загрозу спостереження; ця загроза обов’язково шкодить свободі спілкування між користувачами поштових та телекомунікаційних послуг, і тому становить “втручання органу державної влади” у здійснення права заявників на повагу до приватного та сімейного життя й кореспонденції.”

121. У подальшому, у справі Malone v. the United Kingdom, 2 серпня 1984 року, § 64, серія A № 82, Суд зауважив:

“Незважаючи на твердження заявника, Уряд постійно відмовлявся розкривати, якою мірою, якщо взагалі, його телефонні дзвінки та пошта були перехоплені від імені поліції ... . Однак, Уряд погодився, що як підозрюваний одержувач крадених товарів, заявник належав до категорії осіб, проти яких могли бути застосовані заходи перехоплення поштових та телефонних комунікацій. Як Комісія зауважила у своєму звіті ..., існування в Англії та Уельсі законів та практик, які дозволяють та встановлюють систему для здійснення таємного спостереження за комунікаціями дорівнювало “втручанню ... у здійснення” прав заявника за статтею 8 ..., на додаток до будь-яких заходів, фактично вжитих проти нього (див. вищезгадане рішення Klass and Others, там же). При цьому Суд, як і Комісія ..., не вважає за необхідне розглядати подальші твердження заявника про те, що його пошта та телефонні дзвінки перехоплювалися упродовж декількох років.”

122. Після рішень у справах Klass and Others і Malone, колишня Комісія у низці справ проти Сполученого Королівства, в яких заявники стверджували про фактичне перехоплення своїх комунікацій, підкреслила, що перевірку у справі Klass and Others не можна було тлумачити так широко, щоб вона охоплювала кожну особу у Сполученому Королівстві, яка була занепокоєна тим, що служби безпеки могли здійснювати стеження за нею. Відповідно, Комісія вимагала від заявників продемонструвати, що існує "обґрунтована ймовірність" того, що до них були застосовані заходи (див., наприклад, Esbester v. the United Kingdom, № 18601/91, рішення Комісії від 2 квітня 1993 року; Redgrave v. the United Kingdom, № 202711/92, рішення Комісії від 1 вересня 1993 року; і Matthews v. the United Kingdom, № 28576/95, рішення Комісії від 16 жовтня 1996 року).

123. У справах, що стосуються загальних скарг на законодавство та практику, яка дозволяє проводити заходи таємного спостереження, Суд неодноразово повторював підхід справи Klass and Others (див., зокрема, Weber and Saravia, цит. вище, § 78; Association for European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev v. Bulgaria, № 62540/00, §§ 58 to 60, 28 червня 2007 року; Iliya Stefanov, цит. вище, § 49; Liberty and Others, цит. вище, §§ 56 – 57; та Iordachi and Others v. Moldova, № 25198/02, §§ 30 – 35, 10 лютого 2009 року). Там, де стверджувалося про фактичне перехоплення, Суд постановив, що для того, щоб відбулося втручання, він повинен бути впевнений, що існувала обґрунтована ймовірність застосування до заявника заходів нагляду (див. Halford, цит. вище, §§ 56 to 57). Суд зробить свою оцінку з урахуванням усіх обставин справи і не обмежить свій перегляд існуванням прямого доказу того, що спостереження мало місце, враховуючи, що такі докази загалом важко або неможливо отримати (див. Iliya Stefanov, цит. вище, § 50).

124. Не слід забувати про особливі причини, що виправдовують відхід Суду, у справах, що стосуються таємних заходів, від свого загального підходу, який відмовляє людям у праві оскаржувати закон in abstracto. Основною причиною було забезпечення того, щоб таємниця таких заходів не призводила до того, що заходи фактично не підлягали оскарженню та знаходилися поза контролем національних судових органів та Суду (див. Klass and Others, цит. вище, §§ 34 і 36). Для того, щоб оцінити, у конкретному випадку, чи може особа заявляти про існування втручання в результаті простого існування законодавства, що дозволяє таємні заходи спостереження, Суд повинен враховувати наявність будь-яких засобів захисту на національному рівні та ризик того, що до такої особи застосовуються заходи таємного нагляду. Там, де немає можливості оскаржити передбачуване застосування заходів таємного нагляду на внутрішньому рівні, поширена підозра та занепокоєння серед широкої громадськості щодо зловживання повноваженнями таємного нагляду не можуть бути невиправданими. У таких випадках, навіть коли фактичний ризик нагляду низький, існує більша потреба в дослідженні з боку цього Суду.

125. Суд зазначає, що даний заявник скаржився на втручання у його спілкування як на підставі того, що з огляду на обставини його конкретної справи він встановив обґрунтовану ймовірність перехоплення, так і на основі самого існування заходів, що дозволяють таємне спостереження.

126. Заявник стверджував, що той факт, що до нього не надходили адресовані йому телефонні дзвінки і що він отримував оманні дзвінки, свідчить про обґрунтовану ймовірність перехоплення його повідомлень. Суд не погоджується з тим, що таких тверджень достатньо для підтвердження переконань заявника про те, що його повідомлення були перехоплені. Відповідно, він приходить до висновку, що заявник не продемонстрував обґрунтованої ймовірності фактичного перехоплення у його справі.

127. Оскільки заявник скаржиться на сам режим RIPA, Суд зазначає, по-перше, що положення RIPA дозволяють будь-якій особі, яка заявляє про перехоплення її повідомлень, подавати скаргу до незалежного суду (див. пункт 75 вище), і заявник скористався цією можливістю. ССП дійшов висновку, що жодного незаконного, у значенні RIPA, перехоплення не відбулося.

128. Щодо того, чи виникає особливий ризик нагляду у справі заявника, Суд зазначає, що відповідно до положень RIPA щодо внутрішніх комунікацій, будь-яка особа у Сполученому Королівстві може стикнутися з перехопленням її повідомлень, якщо перехоплення вважається необхідним з однієї або декількох підстав перелічених у статті 5 (3) (див. пункти 31 – 32 вище). Заявник стверджував, що йому загрожує особливий ризик перехоплення його повідомлень в результаті його резонансної справи про вбивство, в якій він заявив про неналежні дії поліції (див. пункт 5 вище), та його подальшої агітації проти судових помилок. Суд зазначає, що жодна з цих причин, як видається, не підпадає під підстави, перелічені у статті 5 (3) RIPA. Однак у світлі тверджень заявника про те, що будь-яке перехоплення здійснюється без законних підстав з метою залякування (див. пункт 7 вище), Суд вважає, що не можна виключати, що до нього застосовувались заходи таємного нагляду або що на той час він мав потенційний ризик зазнати таких заходів.

129. За цих обставин Суд вважає, що заявник може скаржитися на втручання у його права, передбачені статтею 8. Відповідно, заперечення Уряду щодо відсутності у заявника статусу потерпілого відхиляється.

2. Виправдання втручання

130. Будь-яке втручання може бути виправдане за пунктом 2 статті 8, лише якщо воно відповідає закону, переслідує одну з більше законних цілей, на які посилається пункт 2 статті 8, і є необхідним у демократичному суспільстві для досягнення будь-якої такої мети..

a. Доводи сторін

i. Заявник

131. Заявник не заперечував, що нагляд за внутрішніми комунікаціями у Сполученому Королівстві мав основу у внутрішньому законодавстві, а саме, положеннях RIPA. Він також не заперечував, що відповідне законодавство та Кодекс є загальнодоступними. Однак він стверджував, що положення RIPA, а зокрема статті 5, 8 та 15 щодо видачі ордерів та відповідних гарантій, не відповідають законодавству, як того вимагає пункт 2 статті 8 Конвенції, оскільки вони не відповідають вимозі передбачуваності, викладеній у прецедентній практиці Суду. Зокрема, він стверджував, що стаття 8 (1) RIPA, яка передбачала основний зміст ордера на перехоплення, не вказувала з достатньою ясністю, як приймалися рішення щодо того, за якими особами слід здійснювати нагляд; що RIPA не визначив категорії осіб, телефони яких можуть прослуховуватися; і що він не пояснював існуючі процедури регулювання перехоплення та обробки матеріалів перехоплення. Він стверджував, що гарантії, зазначені у статті 15 RIPA, були недостатніми, оскільки вони підпадали під невідомі "домовленості", які Державний секретар визнав необхідними. Інші діючі процедурні гарантії, у тому числі можливість відкриття провадження у справі ССП, були, на думку заявника, також недостатніми для захисту від зловживань.

132. Заявник спирався на рішення Суду у справі Liberty and Others, цит. вище, щодо неясності відповідних положень попередника RIPA, Закону 1985 року про перехоплення комунікацій, і стверджував, що зміни, введені RIPA до режиму нагляду, були недостатніми для усунення недоліків, виявлених у цій справі. Він дійшов висновку, що будь-яке втручання автоматично не відповідало вимозі про те, що воно повинно відповідати закону, і спирався у зв'язку з цим на висновки звіту експерта з питань нагляду, доктора Гулда, додані до своїх подань. Він також підкреслив висновок Суду у справі Liberty and Others, цит. вище, § 68, про те, що той факт, що витяги з кодексу практики, прийнятого відповідно до статті 71 RIPA, були у відкритому доступі, наводить на думку, що держава могла оприлюднити певні подробиці щодо функціонування схеми зовнішнього нагляду без шкоди для національної безпеки.

133. Заявник стверджував, що рішення Суду у справах Valenzuela Contreras v. Spain, 30 липня 1998 року, Reports of Judgments and Decisions 1998‑V; Huvig v. France, 24 квітня 1990 року, серія А № 176‑B; Kruslin v. France, 24 квітня 1990 року, серія А № 176‑A; Amann v. Switzerland [GC], № 27798/95, ECHR 2000‑II; Al-Nashif v. Bulgaria, № 50963/99, 20 червня 2002 року; і Rotaru v. Romania [GC], № 28341/95, ECHR 2000‑V детально розглянули питання "передбачуваності" і вказали на відхід від вужчого обсягу попередніх рішень, які допускали міру обмеження, до якої національна безпека накладала загальну таємницю на публікацію процедур. Цей широкий підхід був нещодавно підтверджений Судом у справі Liberty and Others, цит. вище. Заявник стверджував, що схема RIPA залишається "надмірно непрозорою" і що додаткові подробиці про операцію, крім тих, що в даний час включені в Кодекс, повинні бути доступними для того, щоб відповідати вимогам Конвенції щодо чіткості та точності.

134. Щодо гарантій та домовленостей, запроваджених Державним секретарем відповідно до статті 15 RIPA, заявник стверджував, що існувала зацикленість у тому, що особа, відповідальна за видачу ордерів, також відповідала за встановлення гарантій. Він посилався на зауваження Суду у справі Liberty and Others, цит. вище, § 66, про те, що деталі домовленостей не були ані в законодавстві, ані в іншому порядку у відкритому доступі. Що стосується ролі Уповноваженого, заявник стверджував, що як Суд постановив у справі Liberty and Others, цит. вище, § 67, існування Уповноваженого не сприяло доступності та чіткості домовленостей згідно зі статтею 15 RIPA, оскільки він не зміг розкрити, якими були заходи.

135. У більш загальному плані заявник стверджував, що Уряд не застосував належним чином гарантії, доступні для запобігання зловживанню владою. Він стверджував, що законодавство не визначило природу правопорушень, які можуть спричинити наказ про перехоплення, не визначило осіб, які підлягають прослуховуванню телефонів, не встановило обмеження тривалості телефонного прослуховування та не пояснило процедуру, якої слід дотримуватися при вивченні та зберіганні отриманих даних, запобіжні заходи щодо передачі даних та обставини, за яких дані можуть або повинні бути знищені (цитуючи Weber and Saravia, цит. вище, § 95).

136. Зокрема, він стверджував, що у справі Weber and Saravia, закон, що розглядається, встановлює конкретні правопорушення, запобігання та виявлення яких може спричинити наказ про перехоплення, але це, за його словами, не стосується RIPA. Він вказав на думку експерта, доктора Гулда, що визначення поняття "тяжкий злочин" у статті 81 (2) (b) RIPA (див. пункт 34 вище) було надмірно широким і не посилалося на будь-які конкретні правопорушення, і висновок доктора Гулда про те, що не можна стверджувати, що підстави для видачі ордера відповідно до статті 8 (1), як зазначено у статті 5 (3) RIPA, були достатньо чіткими для того, щоб дати можливість людині передбачити, які види поведінки можуть спричинити таємне спостереження. Крім того, він вважав, що немає інформації про те, як категорії осіб, телефони яких можуть прослуховуватися, "суворо контролюються", як стверджував Уряд (див. пункт 142 нижче).

ii. Уряд

137. Уряд стверджував, що будь-яке втручання, яке могло виникнути у цій справі, відповідає вимогам пункту 2 статті 8. Уряд підкреслив обов'язок демократичних урядів дотримуватися кримінального законодавства та захищати громадян від терористичних загроз та організованої злочинності. Для виконання цього обов'язку були необхідні повноваження щодо перехоплення зв'язку конкретних цілей. Уряд вказав на послідовні висновки Уповноваженого про те, що повноваження перехоплення в рамках RIPA є безцінною зброєю для захисту національної безпеки та боротьби з організованою злочинністю (див. пункти 64 і 72 вище). Далі, щоб перехоплення дало корисні розвіддані, факт перехоплення, а також методи, за допомогою яких воно могло здійснюватися, слід було тримати в таємниці. Якби можливі цілі змогли отримати уявлення про делікатні техніки та можливості перехоплення, тоді вони змогли б вжити заходів для того, щоб підірвати корисність будь-яких розвідданих, зібраних проти них. Уряд пояснив, що у нього був досвід передачі інформації про методи спостереження у відкритому доступі, що призвело безпосередньо до втрати важливих джерел розвідки. Він наполягав на тому, що політика "ні підтверджувати, ні спростовувати" важлива для забезпечення загальної ефективності операцій з нагляду.

138. Взагалі, беручи до уваги те, що заявник спирається на рішення Суду у справі Liberty and Others, цит. вище, уряд наголосив, що ця справа стосувалася Закону 1985 року про перехоплення комунікацій, а не RIPA. Відповідно, за словами Уряду, Суд не вказав, чи вважав він, що положення RIPA відповідають вимогам статті 8. При визнанні порушення статті 8 у справі Liberty and Others внаслідок відмови Уряду надати будь-які публічні вказівки на процедуру відбору для експертизи, обміну, зберігання та знищення перехоплених даних, Суд спеціально посилався у § 68 свого рішення на те, що згідно з RIPA Уряд опублікував кодекс практики, в якому містяться подробиці щодо функціонування схеми. На думку Уряду, публікація Кодексу була особливістю, за допомогою якої можна було провести значне та відповідне розрізнення між схемою RIPA та її попередником. Уряд також протиставив висновок Суду у справі Liberty and Others, § 66, щодо колишніх домовленостей стосовно гарантій згідно зі статтею 6 Закону про перехоплення комунікацій з домовленостями статті 15 RIPA та відповідними положеннями Кодексу.

139. Щодо питання про те, чи відповідало будь-яке втручання закону, Уряд, по-перше, вважав, що статутні положення RIPA забезпечують достатню основу у внутрішньому законодавстві для будь-якого втручання. Він зазначив, що заявник, здається, не заперечував цього. Щодо того, чи є закон доступним, Уряд зазначив, що як RIPA, так і Кодекс є загальнодоступними. Уряд дійшов висновку про те, що вимога про доступність дотримана, знову зазначивши відсутність будь-якого заперечення з цього питання від заявника.

140. Стосовно передбачуваності Уряд з самого початку підкреслив спеціальний контекст таємного спостереження. Посилаючись, зокрема, на справу, Weber and Saravia, цит. вище, § 93, Уряд наголосив, що передбачуваність не може означати, що особа повинна мати можливість передбачити, коли органи влади можуть перехопити її повідомлення, щоб відповідно адаптувати свою поведінку. Однак він погодився з необхідністю існування чітких, детальних правил про перехоплення, як зазначено у § 95 рішення Суду у справі Weber and Saravia для захисту від ризику свавільного здійснення повноважень таємного спостереження. Суд нещодавно пояснив у справі Liberty and Others, цит. вище, §§ 67 – 69, що не кожне положення, що регулює таємне спостереження, повинно бути викладене у первинному законодавстві. Перевірка полягала в тому, чи було достатньо зазначень запобіжних заходів у формі, доступній для громадськості, для уникнення зловживань владою (див. Weber and Saravia, § 95). Уряд відповідно стверджував, що слід враховувати всі відповідні обставини, включаючи характер, обсяг і тривалість можливих заходів, підстави, необхідні для їх упорядкування, органи влади, уповноважені їх дозволяти, здійснювати та контролювати, а також засоби правового захисту, передбачені національними законодавством (цитуючи Association for European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev v. Bulgaria, цит. вище, § 77). Уряд також стверджував, що Суд повинен розглянути будь-які докази щодо фактичної роботи системи ордерів та того, чи працює система, як видається, належним чином, чи насправді піддається зловживанням (посилаючись на Association for European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev, §§ 92 – 93).

141. Розглядаючи кожну з окремих гарантій, викладених у справі Weber and Saravia по черзі, Уряд стверджував, по-перше, щодо характеру правопорушень, які можуть спричинити наказ про перехоплення, що стаття 5 (3) RIPA, доповнена Кодексом та відповідними визначеннями, передбаченими в Законі, була достатньо чіткою і точною у викладі підстав, за якими може бути виданий ордер, передбачений статтею 8 (1). Що стосується конкретної скарги заявника на відсутність чіткості терміну "національна безпека", Уряд наголосив, що Суд не критикував цей термін у справі Liberty and Others, коли він розглядався в контексті попередника RIPA, і цей факт не дивував, враховуючи, що цей термін є часто використовуваним законодавчим поняттям у правових системах багатьох Договірних Держав і міститься у пункті 2 статті 8 самої Конвенції. Уряд запросив Суд слідувати рішенню Комісії у справі Christie v. the United Kingdom, № 21482/93, рішення Комісії від 27 червня 1994 року, при досягненні висновку про те, що термін “національна безпека” був достатньо передбачуваним для цілей статті 8, зазначивши, що заявник не посилався на жодні документи щодо протилежного. Уряд також опротестував скаргу заявника на те, що поняття "тяжкий злочин" не було достатньо конкретним і що RIPA не зумів пояснити точні правопорушення, для запобігання яких може бути виданий ордер, передбачений статтею 8 (1). Уряд зауважив, що ніщо у справі Weber and Saravia, цит. вище, § 27, не підтримувало думку про те, що законодавча база повинна посилатись на відповідні правопорушення поіменно для того, щоб відповідати вимозі передбачуваності. Уряд дійшов висновку, що "тяжкий злочин", як визначено в Законі, надає адекватну вказівку на обставини, за яких може бути дозволено перехоплення.

142. По-друге, що стосується категорій осіб, телефони яких можуть прослуховуватися, Уряд визнав, що RIPA дозволяв перехоплювати будь-який тип зв'язку, що передається через телекомунікаційну систему. Однак категорії осіб, телефони яких можуть прослуховуватися, суворо контролювалися RIPA. Чинники, за якими здійснювалося перехоплення, мали бути конкретно визначені у графіку до ордера. Крім того, особа стане суб'єктом перехоплення, а набір приміщень буде вказаний в ордері на перехоплення, лише якщо операція перехоплення необхідна з однієї або декількох підстав, перелічених у статті 5 (3) (див. пункти 31 – 32 вище). Уряд стверджував, що висновок Суду у справі Weber and Saravia, цит. вище, § 97, суперечив цьому підходу, оскільки, на думку Уряду, це рішення просто схвалило підхід, застосований в Законі G10, не виключаючи інших можливих методів задоволення вимог статті 8 § 2.

143. По-третє, RIPA встановлює суворі обмеження щодо тривалості будь-якої операції з перехоплення та обставин, за яких ордер може бути поновлений (див., пункти 50 – 51 вище).

144. По-четверте, RIPA, доповнений Кодексом, містив детальні положення щодо процедури розгляду, використання та зберігання отриманих даних та запобіжних заходів, які слід вжити при передачі даних іншим сторонам. Хоча в принципі відомство, яке здійснює перехоплення, могло прослуховувати весь перехоплений матеріал, щоб визначити, чи містить він цінні розвіддані, якщо матеріал не містить такі дані, він буде швидко і надійно знищений. У статті 15 RIPA було наведене вичерпне визначення "дозволених цілей", і, зокрема, у статті 15 (4) визначено обмеження кількості осіб, яким може бути розкритий перехоплений матеріал (див. пункт 42 вище). Ці положення додавалися до положень статті 6 Кодексу (див. пункти 45 – 47 вище). Зокрема, у пункті 6.4 Кодексу зазначено, що розкриття інформації може бути надано лише особам, які мають допуск, а пункт 6.9 передбачає ведення списків розподілу перевірених осіб. Розкриття інформації було додатково обмежене принципом "потрібно знати", який обмежував як коло тих, хто міг отримати доступ до матеріалів перехоплення, так і обсяг такого доступу. Пункт 6.5 Кодексу уточнює, що зобов'язання не розголошувати інформацію про перехоплення застосовується до будь-якої особи, якій така інформація була розкрита. Будь-яке порушення цих гарантій було правопорушенням відповідно до статті 19 RIPA (див. пункт 44 вище). Вимога вести записи щодо виготовлення, розповсюдження та знищення перехопленого матеріалу також забезпечувала важливий захист. У статті 15 (3) було чітко зазначено, що перехоплений матеріал повинен бути знищений, як тільки більше не буде підстав зберігати його як "необхідний" для будь-якої із вичерпно визначених санкціонованих цілей.. У випадках, в яких внаслідок людської або технічної помилки матеріал збирався там, де його не мало бути, матеріал перехоплення негайно знищувався. Нарешті, там, де перехоплений матеріал зберігався, пункт 6.8 Кодексу вимагав його перегляду через відповідні проміжки часу, для того, щоб переконатися, що обґрунтування його збереження залишалося дійсним.

145. Уряд наголосив, що інформація про домовленості, передбачені статтею 15 РІПА, була опублікована в Кодексі. Однак, щоб зберегти оперативну ефективність методів перехоплення, було неможливо опублікувати повні деталі домовленостей. На думку Уряду, публікація будь-яких деталей на додаток до тих, які вже були опубліковані, суперечила б національній безпеці та шкодила попередженню та розкриттю тяжких злочинів. Уряд стверджував, що рішення щодо того, скільки інформації про захисні заходи можна безпечно передати у загальне надбання, не підриваючи інтересів національної безпеки або не завдаючи шкоди запобіганню та розкриттю тяжких злочинів, потрапляє до його свободи розсуду. Також було важливо, що повна інформація про дію домовленостей була надана Уповноваженому, який повинен був тримати їх на перегляді. Уряд наголосив, що схвалення Уповноваженого вимагалося та надавалося стосовно захисних документів до або незабаром після набрання чинності RIPA (див. пункт 63 вище). Уряд також підкреслив, що Уповноважений висловив своє задоволення гарантіями статті 15 у кожному звіті, підготовленому з 2000 року. Зокрема, Уряд посилався на звіти Уповноваженого за 2002 та 2004 роки. (див. пункти 68 – 69 вище).

146. На закінчення Уряд стверджував, що у світлі подробиць законодавства та відповідного кодексу режим RIPA задовольняв вимогу законності.

147. Уряд також наполягав на тому, що будь-яке втручання переслідувало законну мету. У зв'язку з цим Уряд рішуче заперечував твердження заявника про те, що перехоплення використовувалось для залякування та підриву його підприємницької діяльності. Три відповідні цілі, викладені у статті 5 (3) RIPA, а саме захист національної безпеки, запобігання або розкриття тяжких злочинів та захист економічного добробуту Сполученого Королівства, були законними цілями у розумінні статті 8 (2).

148. Щодо пропорційності, Уряд вказав на той факт, що Суд вже визнав, що таємне спостереження може бути необхідним у демократичному суспільстві (див. Klass and Others, цит. вище, § 48) і стверджував, що режим спостереження згідно з RIPA був необхідним та пропорційним. Уряд також стверджував, що держави користуються досить широкою свободою розсуду при прийнятті законодавчих актів у цій галузі (цитуючи Weber and Saravia, § 106). Уряд повторив, що захист національної безпеки, зокрема, є важкою політичною відповідальністю, що стосується всього населення. Відповідно, рішення у цій галузі вимагали демократичної легітимності, яка не могла бути забезпечена Судом. Суд це неявно визнав у своєму рішенні у справі Klass and Others цит. вище, § 49.

149. Уряд визнав, що для того, щоб продемонструвати повагу до статті 8 (2), повинні існувати адекватні та ефективні гарантії проти зловживання владою. Він повторив, що оцінка наявності таких гарантій повинна проводитися з урахуванням усіх обставин справи. Стосовно режиму нагляду, що застосовується у Сполученому Королівстві, Уряд наголосив, що будь-яке перехоплення без законних повноважень є кримінальним злочином відповідно до статті 1 RIPA (див. пункт 29 вище); що Державний секретар особисто видавав та змінював ордери (див. пункт 38 вище); і що вказівки були загальнодоступними у формі Кодексу. Уряд також указав на додаткові гарантії, доступні у формі гарантій статті 15, нагляд Уповноваженого та юрисдикцію ССП. Він дійшов висновку, що режим RIPA містить належні та ефективні гарантії проти зловживань. Залучення Державних секретарів до видачі ордера на перехоплення забезпечило реальну та практичну гарантію в системі, про що свідчать висновки Уповноваженого щодо турботи та уваги, які вони демонстрували у своїй службовій роботі. (див. пункти 62, 67 і 71 вище). Крім того, було важливо, що жоден зі звітів Уповноважених не посилався на будь-яке навмисне порушення положень RIPA чи будь-яке незаконне використання повноважень перехоплення для залякування особи. Будь-які помилки або порушення, що виникли, були результатом технічної або людської помилки і були негайно виправлені після їх виявлення. Щодо юрисдикції ССП, Уряд наголосив, що у будь-який час особа, яка підозрює, що її повідомлення перехоплюється, може подати скаргу. Уряд протиставив цю необмежену юрисдикцію правовому режиму у справі Weber and Saravia, де судовий нагляд обмежувався випадками, коли особа була проінформована про вжиття проти неї заходів. Заявник у цій справі зміг подати свою скаргу до двох старших суддів, які вирішили, що в його справі не було незаконного перехоплення.

150. На закінчення Уряд запропонував Суду встановити, що у цій справі не було порушення статті 8.

b. Оцінка Суду

i. Загальні принципи

151. Вимога про те, що будь-яке втручання повинно бути "відповідно до закону" згідно з пунктом 2 статті 8, буде дотримана лише при виконанні трьох умов. По-перше, оскаржуваний захід повинен мати певне підґрунтя у національному законодавстві. По-друге, національне законодавство має бути сумісним із верховенством права та доступним для відповідної особи. По-третє, потерпіла особа повинна мати можливість передбачити наслідки національного законодавства для себе (див., серед багатьох інших, Rotaru v. Romania, цит. вище, § 52; Liberty and Others, цит. вище, § 59; і Iordachi and Others, цит. вище, § 37).

152. Суд неодноразово доводив, що посилання на "передбачуваність" у контексті перехоплення повідомлень не може бути таким, як у багатьох інших сферах (див. Malone, цит.вище, § 67; Leander v. Sweden, 26 березня 1987, § 51, серія А № 116; Association for European Integration, цит. вище, § 79; і Al-Nashif, цит. вище, § 121). У рішенні щодо прийнятності у справі Weber and Saravia, цит. вище, §§ 93 – 95, Суд узагальнив свою прецедентну практику щодо вимоги юридичної “передбачуваності” у цій галузі:

“93. ... передбачуваність у спеціальному контексті таємних заходів нагляду, таких як перехоплення повідомлень, не може означати, що особа повинна мати можливість передбачити, коли органи влади можуть перехопити її повідомлення, щоб мати можливість адаптувати свою поведінку (див., зокрема, Leander [v. Sweden, рішення від 26 серпня 1987 року, серія А № 116], с. 23, § 51). Однак особливо там, де повноваження виконавчої влади, здійснюються таємно, ризики свавілля очевидні (див., зокрема, Malone, цит. вище, с. 32, § 67; Huvig, цит. вище, с. 54-55, § 29; і Rotaru). Тому важливо мати чіткі, детальні правила перехоплення телефонних розмов, особливо, оскільки технологія, доступна для використання, постійно стає все більш досконалою (див. Kopp v. Switzerland, рішення від 25 березня 1998 року, Reports 1998-II, с. 542-43, § 72, і Valenzuela Contreras v. Spain, рішення від 30 липня 1998 року, Reports 1998-V, с. 1924-25, § 46). Внутрішнє законодавство повинно бути достатньо чітким, щоб дати громадянам належну інформацію про обставини та умови, на яких органи державної влади уповноважені вдаватися до таких заходів (див. Malone, там же; Kopp, цит. вище, с. 541, § 64; Huvig, цит. вище, с. 54-55, § 29; і Valenzuela Contreras, там же).

94. Більш того, оскільки впровадження на практиці заходів таємного нагляду за повідомленнями не підлягає контролю з боку зацікавлених осіб чи громадськості в цілому, верховенству права суперечило б вираження правового розсуду, наданого виконавчій владі або судді, у вигляді необмеженої влади. Отже, закон повинен вказувати обсяг будь-якого такого розсуду, наданого компетентним органам, та спосіб його здійснення з достатньою чіткістю для забезпечення людині належного захисту від свавільного втручання (див., серед інших, Malone, цит. вище, с. 32-33, § 68; Leander, цит. вище, с. 23, § 51; і Huvig, цит. вище, с. 54-55, § 29).

95. У своїй практиці щодо таємних заходів нагляду Суд розробив такі мінімальні гарантії, які мають бути встановлені у статутному законодавстві для уникнення зловживань владою: характер правопорушень, які можуть спричинити наказ про перехоплення; визначення категорій людей, телефони яких можуть прослуховуватися; обмеження тривалості прослуховування телефону; процедуру вивчення, використання та зберігання отриманих даних; запобіжні заходи, які слід вживати при передачі даних іншим сторонам; та обставини, за яких записи можуть або повинні бути стерті, а стрічки знищені (див., зокрема, Huvig, цит. вище, с. 56, § 34; Amann, цит. вище, § 76; Valenzuela Contreras, цит. вище, с. 1924‑25, § 46; і Prado Bugallo v. Spain, № 58496/00, § 30, 18 лютого 2003 року).”

153. Щодо питання, чи було втручання "необхідним у демократичному суспільстві" для досягнення законної мети, Суд нагадує, що повноваження розпоряджатися таємним наглядом за громадянами допускаються статтею 8 лише в тій мірі, в якій вони суворо необхідні для захисту демократичних установ. На практиці це означає, що повинні існувати належні та ефективні гарантії проти зловживань. Оцінка залежить від усіх обставин справи, таких як характер, обсяг та тривалість можливих заходів, підстави, необхідні для їх впорядкування, органи влади, уповноважені їх санкціонувати, проводити та контролювати, та вид засобів правового захисту, передбачений національним законодавством (див. Klass and Others, цит. вище, §§ 49 – 50; і Weber and Saravia, цит. вище, § 106).

154. Суд визнав, що Договірні Держави користуються певною свободою розсуду при оцінці наявності та обсягу такої необхідності, але ця свобода розсуду підлягає європейському нагляду. Суд повинен визначити, чи є процедури нагляду за розпорядженням та виконанням обмежувальних заходів такими, щоб обмежити "втручання" на рівні того, що "необхідно у демократичному суспільстві". Крім того, цінностей демократичного суспільства необхідно дотримуватися якомога сумлінніше у процедурах нагляду, щоб не перевищити межі необхідності, у значенні пункту 2 статті 8 (див. Kvasnica v. Slovakia, № 72094/01, § 80, 9 червня 2009 року).

ii. Застосування загальних принципів до фактів справи

155. Суд нагадує, що він встановив втручання відповідно до пункту 1 статті 8 стосовно загальної скарги заявника на положення RIPA, а не стосовно будь-якої фактичної діяльності з перехоплення, яка нібито мала місце. Відповідно, при дослідженні обґрунтування втручання відповідно до пункту 2 статті 8, Суд зобов’язаний розглянути пропорційність самого законодавства RIPA та гарантії, вбудовані в систему, що дозволяє таємне спостереження, а не пропорційність будь-яких конкретних заходів, вжитих щодо заявника. За цих обставин правомірність втручання тісно пов’язана з питанням про те, чи була пройдена перевірка на “необхідність” щодо режиму RIPA, і тому доцільно, щоб Суд спільно розглядав питання “відповідності закону”. та вимоги “необхідності” (див. Kvasnica, цит. вище, § 84). Крім того, Суд вважає очевидним, що дозволені RIPA заходи спостереження переслідують законні цілі захисту національної безпеки, запобігання злочинності та захисту економічного добробуту країни. Сторони цього не оскаржували.

156. Для того, щоб оцінити, чи відповідають положення RIPA вимозі передбачуваності, Суд повинен спочатку вивчити, чи можна враховувати положення Кодексу настільки, наскільки вони доповнюють та додатково пояснюють відповідні законодавчі положення. У зв'язку з цим Суд посилається на свій висновок у справі Silver and Others v. the United Kingdom, 25 березня 1983 року, §§ 88 – 89, серія A № 61, що адміністративні розпорядження та інструкції щодо схеми перевірки листів ув'язнених встановили практику, якої слід було дотримуватися, окрім виняткових обставин, і що, як наслідок, хоча вони самі не мали сили закону, настільки, наскільки зацікавлені особи були достатньо проінформовані про їх зміст, їх можна було взяти до уваги при оцінці того, чи задовольнявся критерій передбачуваності при застосуванні Тюремних правил.

157. У цій справі Суд, по-перше, зазначає, що Кодекс є публічним документом і доступний в інтернеті (див. пункти 26 і 28 вище). До набрання ним чинності він був винесений на розгляд Парламенту та схвалений обома палатами (див. пункт 26 вище). Ті, хто виконує обов'язки, пов'язані з перехопленням повідомлень, повинні враховувати положення Кодексу, і його положення можуть бути враховані судами та трибуналами (див. пункт 27 вище). У світлі цих міркувань Суд вважає, що положення Кодексу можуть бути враховані при оцінці передбачуваності режиму RIPA.

158. Отже, Суд розгляне режим RIPA з посиланням на кожен із запобіжників та кожну з гарантій проти зазначених зловживань у справі Weber and Saravia (див. пункти 152 і 153 вище) і, де це доречно, на свої висновки стосовно відповідного попереднього законодавства у справі Liberty and Others, цит. вище.

159. Щодо характеру правопорушень, Суд наголошує, що умова передбачуваності не вимагає від держав вичерпного викладання назв конкретних правопорушень, які можуть спричинити перехоплення. Однак слід надати достатньо детальної інформації про характер відповідних злочинів. У випадку RIPA, стаття 5 передбачає, що перехоплення може відбуватися лише тоді, коли Державний секретар вважає, що воно є необхідним в інтересах національної безпеки, з метою запобігання чи виявлення тяжких злочинів або з метою захисту економічного добробуту Сполученого Королівства (див. пункти 31 – 32 вище). Заявник критикує терміни "національна безпека" та "тяжкий злочин" як недостатньо чіткі. Суд не погоджується. Він зазначає, що термін "національна безпека" часто застосовується як у національному, так і в міжнародному законодавстві і становить одну із законних цілей, на яку посилається сама стаття 8 § 2. Раніше Суд підкреслював, що вимога "передбачуваності" закону не заходить так далеко, щоб змусити держави прийняти правові положення, де детально перелічуються всі дії, які можуть спричинити рішення про депортацію особи з мотивів "національної безпеки". За характером речей загрози національній безпеці можуть відрізнятися за своїм характером і можуть бути непередбачуваними або такими, які важко визначити заздалегідь (Al-Nashif, цит. вище, § 121). Подібні міркування стосуються використання цього терміну в контексті таємного спостереження. Далі, додаткове роз’яснення щодо того, як цей термін застосовуватиметься на практиці у Сполученому Королівстві, було надано Уповноваженим, який зазначив, що це дозволяє здійснювати нагляд за діяльністю, яка загрожує безпеці або добробуту держави, та за діями, які можуть підірвати або зруйнувати парламентську демократію політичними, виробничими чи насильницькими засобами (див. пункт 33 вище). Що стосується "тяжкого злочину", це визначено у тлумаченні положень самого Закону, і у Законі також пояснюється, що означає "виявлення" тяжкого злочину (див. пункти 34 – 35 вище). Суд дотримується думки, що посилання на тяжкий злочин, разом із роз'ясненнями, що містяться в Законі, дає громадянам адекватні вказівки щодо обставин та умов, на яких органи державної влади уповноважені вдаватися до заходів таємного нагляду. Отже, Суд вважає, що, беручи до уваги положення RIPA, характер правопорушень, які можуть спричинити наказ про перехоплення, є достатньо чітким (порівняйте та протиставте Iordachi and Others, цит. вище, § 46).

160. Суд зазначає, що згідно з RIPA можливе перехоплення повідомлень будь-якої особи у Сполученому Королівстві. Однак, слід нагадати, що на відміну від справи Liberty and Others, що стосувалася законодавства про перехоплення комунікацій між Сполученим Королівством та будь-якою іншою країною, ця справа стосується внутрішніх комунікацій, тобто комунікацій у Великобританії. Крім того, законодавство повинно описувати категорії осіб, повідомлення яких можуть бути перехопленими. У зв’язку з цим Суд зазначає, що існує перекриття між умовою викладу категорій осіб та умовою чіткого визначення характеру правопорушень. Відповідні обставини, які можуть спричинити перехоплення, про які йшлося в попередньому пункті, дають вказівки щодо категорій осіб, повідомлення яких на практиці можуть бути перехоплені. Нарешті, Суд зазначає, що у справах про внутрішні комунікації у самому ордері має бути чітко вказана, або по імені, або за описом, одна особа як суб'єкт перехоплення або окремий набір приміщень як приміщення, щодо якого видається ордер (див. пункти 40 – 41 вище). Імена, адреси, номери телефонів та інша відповідна інформація повинна бути зазначена у графіку, який додається до ордера. Випадкове перехоплення величезної кількості повідомлень не дозволяється згідно з положеннями RIPA про внутрішні комунікації (див. Liberty and Others, див. вище, § 64). Суд вважає, що за цих обставин не можна обґрунтовано вимагати подальшого роз'яснення у законодавстві чи Кодексі категорій осіб, комунікації яких можуть бути перехоплені.

161. Що стосується тривалості будь-якого прослуховування телефону, Закон чітко передбачає, по-перше, період, після якого закінчується термін дії дозволу на перехоплення, і, по-друге, умови, за яких ордер може бути поновлений (див. пункти 50 – 51 вище). Незважаючи на те, що ордер може бути продовжений на невизначений термін, Державний секретар сам повинен дозволити будь-яке продовження і, після такого дозволу, повинен знову переконатись, що ордер залишається необхідним на підставах, передбачених у статті 5 (3) (див. пункт 51 вище). В контексті національної безпеки та тяжких злочинів Суд зазначає, що масштаби злочинної діяльності, пов'язаної з цим, такі, що її планування часто займає певний час. Подальші розслідування також можуть мати певну тривалість, враховуючи загальну складність таких справ та кількість фігурантів. Отже, Суд вважає, що загальна тривалість будь-яких заходів перехоплення буде залежати від складності та тривалості відповідного розслідування, і за умови наявності належних гарантій не є нерозумним залишати це питання на розсуд відповідного органу національної влади. У Кодексі пояснюється, що особа, яка вимагає поновлення, повинна подати заяву до Державного секретаря з наданням оновлення та оцінки цінності операції перехоплення на даний момент. Така особа повинна чітко вказати, чому вона вважає, що ордер залишається необхідним на підставі статті 5 (3) (див. пункт 54 вище). Крім того, відповідно до статті 9 (3) RIPA, Державний секретар зобов'язаний скасувати ордер, якщо він переконаний, що ордер більше не є потрібним на підставі статті 5 (3) (див. пункт 52 вище). У Законі також передбачено видалення окремих чинників у графіку, який додається до ордера, коли Державний секретар вважає, що вони більше не мають значення для ідентифікації повідомлень від суб'єкта перехоплення або до нього (див. пункт 53 вище). Кодекс передбачає, що обов'язок Державного секретаря скасувати ордери, які більше не є необхідними, на практиці означає, що органи перехоплення повинні постійно переглядати свої ордери (див. пункт 55 вище). Суд дійшов висновку, що положення щодо тривалості, поновлення та скасування є досить чіткими.

162. Що стосується процедури розгляду, використання та зберігання даних, Уряд зазначив у своїх поданнях, що згідно з RIPA відомство-перехоплювач може, в принципі, прослуховувати весь зібраний матеріал перехоплення (див. пункт 144 вище). Суд нагадує свій висновок у справі Liberty and Others, цит. вище, § 65, про те, що свобода розсуду органів влади для перехоплення та прослуховування перехопленого матеріалу була дуже широкою. Однак та справа, на відміну від цієї, стосувалась зовнішніх комунікацій, щодо яких дані збиралися без розбору. На відміну від практики, передбаченої Законом 1985 року про перехоплення комунікацій щодо зовнішніх комунікацій, ордери на перехоплення внутрішніх комунікацій згідно з RIPA стосуються лише однієї особи або одного набору приміщень. (див Liberty and Others, цит. вище, § 64), тим самим обмежуючи сферу розсуду влади при перехопленні та прослуховуванні приватних повідомлень. Більш того, будь-які перехоплені дані, які не потрібні для будь-якої з дозволених цілей, повинні бути знищені.

163. Що стосується загальних гарантій, що застосовуються до обробки та передачі матеріалів перехоплення, Суд зазначає, що стаття 15 RIPA покладає на державного секретаря обов'язок забезпечити наявність домовленостей для захисту будь-яких даних, отриманих у результаті перехоплення, і містить конкретні положення про передачу матеріалу перехоплення (див. пункт 42 вище). Подальші подробиці домовленостей надаються у Кодексі. Зокрема, Кодекс суворо обмежує кількість осіб, яким може бути розкритий матеріал перехоплення, встановлюючи вимогу щодо відповідного рівня допуску, а також вимогу передавати дані лише там, де є "необхідність знати". Далі пояснюється, що слід розкривати лише стільки матеріалу перехоплення, скільки людина повинна знати, і що там, де буде достатньо короткого викладу матеріалу, слід розкривати лише короткий зміст. Кодекс вимагає, щоб матеріали перехоплення, а також копії та резюме таких матеріалів, оброблялись і зберігалися надійно, для мінімізації ризику втрати. Зокрема, матеріали повинні бути недоступними для тих, хто не має необхідного допуску (див. пункти 46 – 47 вище). Існує сувора процедура перевірки безпеки (див. пункт 48 вище). За цих обставин Суд переконаний, що положення про обробку та передачу матеріалів перехоплення забезпечують належні гарантії захисту отриманих даних.

164. Що стосується знищення перехопленого матеріалу, стаття 15 (3) RIPA вимагає, щоб перехоплений матеріал та будь-які пов'язані з ним комунікаційні дані, а також будь-які копії матеріалу або даних, були знищені, як тільки більше не буде будь-якої підстави для їх збереження, як необхідних, на підставах статті 5 (3) (див. пункт 42 вище). Кодекс передбачає, що перехоплений матеріал повинен переглядатися через відповідні проміжки часу для підтвердження того, що обґрунтування його збереження залишається дійсним (див. пункт 55 вище).

165. Кодекс також вимагає від відомств-перехоплювачів вести детальний облік ордерів на перехоплення, на які вони подали заяви (див. пункт 56 вище), цей обов’язок Суд вважає особливо важливим у контексті повноважень та обов'язків Уповноваженого та ССП (див. пункти 166 – 167 нижче)

166. Що стосується нагляду за режимом RIPA, Суд зазначає, що окрім періодичного перегляду ордерів на перехоплення та матеріалів з боку органів, які здійснюють перехоплення та, де це доречно, Державного секретаря, Уповноваженому з перехоплення комунікацій, створеному при RIPA, доручено контролювати загальне функціонування режиму нагляду та санкціонування ордерів на перехоплення в конкретних випадках. Він описав свою роль як захист громадськості від незаконного вторгнення у приватне життя, надання допомоги органам перехоплення в їх роботі, забезпечення належних гарантій захисту громадськості та консультування Уряду і затвердження захисних документів (див. пункт 70 вище). Суд зазначає, що Уповноважений не залежить від виконавчої та законодавчої влади і є особою, яка обіймає або обіймала високу судову посаду (див. пункт 57 вище). Він щорічно звітує перед прем'єр-міністром, і його звіт є публічним документом (за умови нерозголошення конфіденційних додатків), який подається до Парламенту (див. пункт 61 вище). Проводячи огляд практики спостереження, він має доступ до всіх відповідних документів, включаючи закриті матеріали, і всі, хто бере участь у перехопленні, зобов'язані розкрити йому будь-які необхідні матеріали (див. пункт 59 вище). Обов'язок органів, що здійснюють перехоплення, вести облік, гарантує, що Уповноважений має ефективний доступ до подробиць проведених заходів з нагляду. Далі Суд зазначає, що на практиці Уповноважений розглядає, надає поради та затверджує домовленості статті 15 (див. пункти 59 і 68 вище). Суд вважає, що роль Уповноваженого у забезпеченні належного дотримання та застосування положень RIPA та Кодексу має особливу цінність, і його перегляд на довільній основі випадкового відбору конкретних справ, у яких дозволено перехоплення, забезпечує важливий контроль за діяльністю органів перехоплення та самого Державного секретаря.

167. Суд нагадує, що раніше він зазначав, що в галузі, де зловживання є потенційно настільки легким в окремих справах і може мати такі шкідливі наслідки для демократичного суспільства в цілому, в принципі бажано довірити наглядовий контроль судді (див. Klass and Others, див. вище, § 56). У цій справі Суд наголошує на широкій юрисдикції ССП щодо розгляду будь-якої скарги на незаконне перехоплення. На відміну від багатьох інших національних систем (див., наприклад, Закон G10, обговорюваний у контексті справи Klass and Others і Weber and Saravia, обидві цит. вище), будь-яка особа, яка підозрює, що її повідомлення були перехоплені або перехоплюються, може звернутися до ССП (див. пункт 76 вище). Таким чином, юрисдикція ССП не залежить від інформування суб'єкту перехоплення про те, що відбулося перехоплення його повідомлень. Суд наголошує, що ССП є незалежним та неупередженим органом, який прийняв власні процесуальні правила. Члени ССП повинні обіймати високі судові посади (або мати досвід обіймання таких посад у минулому) або бути досвідченими юристами (див. пункт 75 вище). Виконуючи розгляд скарг окремих осіб, ССП має доступ до закритих матеріалів і має повноваження вимагати від Уповноваженого надати йому будь-яку допомогу, яку він вважає за потрібне, та повноваження розпоряджатися розголошенням усіх документів, які він вважає доречними, з боку осіб, які беруть участь у санкціонуванні та виконанні ордера (див. пункт 78 вище). У випадку, якщо ССП приймає рішення на користь заявника, він може, серед іншого, скасувати будь-яке розпорядження про перехоплення, вимагати знищення матеріалів перехоплення та зобов'язати сплатити компенсацію (див. пункт 80 вище). Публікація юридичних рішень ССП ще більше підвищує рівень контролю за діяльністю таємного нагляду у Великобританії (див. пункт вище).

168. Нарешті, Суд зазначає, що у звітах Уповноваженого детально розглядаються будь-які помилки, які мали місце в процесі дії законодавства. У своєму звіті за 2007 рік Уповноважений зауважив, що жодне з виявлених порушень або помилок не було навмисним і що, коли перехоплення, як наслідок людської або технічної помилки, здійснювалося незаконно, будь-який матеріал перехоплення знищувався, як тільки помилка була виявлена (див. пункт 73 вище). Отже, немає доказів того, що має місце будь-яке навмисне зловживання повноваженнями перехоплення.

169. За цих обставин Суд вважає, що національний закон про перехоплення внутрішніх комунікацій разом із роз'ясненнями, внесеними публікацією Кодексу, достатньо чітко вказують на процедури санкціонування та обробки ордерів на перехоплення, а також обробки, передачі та знищення зібраного матеріалу перехоплення. Далі Суд зазначає, що відсутні дані про якісь суттєві недоліки у застосуванні та функціонуванні режиму нагляду. Навпаки, різні звіти Уповноваженого висвітлюють старанність, з якою органи влади впроваджують RIPA та виправляють будь-які випадкові технічні або людські помилки (див. пункти 62, 67, 71 і 73 вище). Беручи до уваги гарантії проти зловживань у процедурах, а також більш загальні гарантії, передбачені наглядом Уповноваженого та переглядом з боку ССП, оскаржувані заходи нагляду, наскільки вони могли застосовуватися до заявника за обставин, зазначених у цій справі, обґрунтовані пунктом 2 статті 8.

170. Відповідно, порушення статті 8 Конвенції не було.

II. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 § 1 КОНВЕНЦІЇ

171. Заявник скаржився на порушення його права на справедливий судовий розгляд стосовно провадження у Суді слідчих повноважень. Він посилався на статтю 6 Конвенції, яка передбачає, наскільки це доречно:

“Кожен має право на справедливий ... розгляд його справи ... судом, ..., який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру ...”.

A. Щодо прийнятності

172. Уряд заперечив застосовність пункту 1 статті 6 до розгляду справи, аргументуючи це тим, що у цій справі не було "права цивільного характеру". Суд вважає, що з огляду на твердження сторін, скарга порушує серйозні фактичні та юридичні питання відповідно до Конвенції, для вирішення яких необхідна перевірка суті справи. Отже, він робить висновок, що скарга не є явно необґрунтованою у розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, скаргу слід визнати прийнятною.

B. Щодо суті

1. Застосовність статті 6 § 1

a. Доводи сторін

173. Заявник стверджував, що провадження у ССП передбачало визначення його цивільних прав. До такого висновку дійшов ССП у своєму рішенні з попередніх питань права, в якому він встановив, що пункт 1 статті 6 є застосовним. Заявник посилався на практику Суду, згідно з якою, коли національні суди проводили всебічний та переконливий аналіз на основі відповідної практики та принципів Конвенції, як у цій справі, Суду потрібні були б дуже вагомі причини, щоб відступити від своїх висновків та замінити власні погляди на погляди національних судів при тлумаченні національного законодавства (див., зокрема, Masson and Van Zon v. the Netherlands, 28 вересня 1995, § 49, серія А № 327‑A; і Roche v. the United Kingdom [GC], № 32555/96, § 120, ECHR 2005‑X). Він дійшов висновку, що ССП правильно визнав, що пункт 1 статті 6 застосовується до судового розгляду справи.

174. Уряд стверджував, що, хоча заявник мав право, відповідно до національного законодавства, звертатися зі скаргами до ССП, поки тривало заявлене перехоплення, оскаржуване право не було "цивільним" правом для цілей пункту 1 статті 6 (спираючись на рішення Суду у справі Klass and Others, цит. вище, §§ 57 – 58 і 75; і Association for European Integration and Human Rights, цит. вище, § 106). Уряд стверджував, що, оскільки використання повноважень перехоплення залишається дійсно таємним, вимоги статті 6 не можуть застосовуватися до спору (посилаючись на справу Klass and Others, цит. вище, § 75). У цій справі позиція заявника в ССП полягала в тому, що перехоплення продовжувалося. Внаслідок цього Уряд вважав, що обґрунтованість позиції влади "ні підтверджувати, ні спростовувати" не може бути спростована. Особлива позиція, яку займає Суд у справах про перехоплення (у тому числі справі Association for European Integration and Human Rights) стосовно того, що права у сфері повноважень таємного перехоплення не є цивільними правами, за словами Уряду, була підтримана загальною судовою практикою Суду щодо "цивільних прав" (цитуючи Ferrazzini v. Italy [GC], № 44759/98, §§ 25, 28 і 30, ECHR 2001‑VII; і Maaouia v. France [GC], № 39652/98, § 38, ECHR 2000‑X).

175. Уряд вказав на послідовну практику Суду стосовно того, що поняття "цивільні права та обов'язки" є автономним і не може тлумачитися виключно посиланням на національне законодавство держави-відповідача, і дійшов висновку, що той факт, що RIPA пропонує додаткову гарантію заяви до ССП у будь-який час не міг сам по собі зробити пункт 1 статті 6 застосовним до таких справ. Що стосується аргументу заявника про те, що Суд не повинен спішити при втручанні у рішення ССП про те, що стаття 6 § 1 є застосовною, Уряд заперечував те, що питання про застосування статті 6 § 1 є питанням національного законодавства. На думку Уряду, справа Ferrazzini, цит. вище, § 24, підтримувала пропозицію про те, що застосовність статті 6 § 1 була питанням права Конвенції і знаходилася в межах компетенції Суду.

176. Врешті-решт Уряд зазначив, що рішення ССП було винесене до рішення Суду у справі Association for European Integration and Human Rights, цит. вище, § 106, в якій Суд дійшов висновку, що пункт 1 статті 6 не застосовується до таких проваджень. Було очевидно, що таємні повноваження перехоплення, які використовувались виключно в інтересах національної безпеки або з метою запобігання та розкриття тяжких злочинів, входили до “твердого ядра прерогатив державної влади”, так що недоречно класифікувати будь-які суміжні права та зобов'язання як "цивільні" за своїм характером (цитуючи Ferrazzini, § 29; і Vilho Eskelinen and Others v. Finland [GC], № 63235/00, § 61, ECHR 2007‑IV).

b. Оцінка Суду

177. У справі Klass and Others, цит. вище, Суд не висловив думку про те, чи застосовувалася стаття 6 § 1 до проваджень стосовно рішення про встановлення нагляду за особою (див. § 75 рішення Суду). Однак, питання розглянула колишня Комісія у своєму попередньому звіті (Klass and Others, № 5029/71, звіт Комісії, серія B № 26, с. 35 – 37, §§ 57 – 61). Зокрема, Комісія зауважила (§ 58):

“... Заходи нагляду, про які йдеться, є типовими актами державної влади в інтересах суспільства та здійснюються jure imperii. Вони не можуть бути оскаржені у будь-яких судах у багатьох правових системах. Вони зовсім не стосуються приватних прав. Отже, Комісія приходить до висновку, що [стаття] 6 не застосовується до такого роду втручання держави з міркувань безпеки.”

178. У своїй нещодавній ухвалі про застосовність пункту 1 статті 6 до провадження щодо таємного спостереження у справі Association for European Integration and Human Rights, цит. вище, § 106, Суд посилався переважно на висновки Комісії у її звіті у справі Klass and Others про те, що стаття 6 § 1 не була застосовною ані у цивільному, ані у кримінальному аспекті. За відсутності подань від сторін з цього питання, Суд дійшов висновку, що ніщо за обставин справи у його розпорядженні не змінило висновок у справі Klass and Others, і тому порушення статті 6 § 1 не було.

179. Суд зазначає, що в цій справі ССП переконався, що права на конфіденційність та приватність особи, власності та комунікацій користуються широким рівнем захисту в англійському приватному праві і що, отже, розгляд справи у суді передбачає визначення “цивільних прав” у значенні пункту 1 статті 6. Суд нагадує, що відповідно до його судової практики поняття "цивільні права та обов'язки" не може тлумачитися лише посиланням на національне законодавство держави-відповідача. Він неодноразово підтверджував принцип, що це поняття є "автономним" у значенні пункту 1 статті 6 Конвенції (див. Ferrazzini v. Italy [GC], № 44759/98, § 24, ECHR 2001‑VII; і Roche v. the United Kingdom [GC], № 32555/96, § 119, ECHR 2005‑X). Однак у цій справі немає необхідності у досягненні висновку щодо того, чи застосовується стаття 6 § 1 до провадження такого характеру, оскільки з причин, викладених нижче, припускаючи, що стаття 6 § 1 застосовується до провадження, Суд вважає, що процесуальні правила ССП відповідали вимогам пункту 1 статті 6.

2. Відповідність статті 6 § 1

a. Доводи сторін

180. Заявник нагадав, що обмеження на судові провадження можуть бути сумісними з пунктом 1 статті 6 лише тоді, коли вони переслідують законну мету і існують розумні співвідношення пропорційності між використаними засобами та метою, яку прагнули досягти. Крім того, обмеження не можуть погіршити саму суть прав на справедливий судовий розгляд, і будь-які обмеження повинні бути достатньою урівноважені процедурами, яких дотримуються судові органи (цитуючи Rowe and Davis v. the United Kingdom [GC], № 28901/95, § 61, ECHR 2000‑II). Хоча заявник визнав, що обмеження процедури в ССП переслідували законну мету забезпечення того, щоб інформація не розголошувалася всупереч суспільним інтересам, національній безпеці або виявленню та попередженню тяжких злочинів, він стверджував, що вони не є пропорційними і що вони порушували саму суть його права на справедливий розгляд справи. Зокрема, заявник стверджував, що правило 6 (2) – (5) (обмеження на розголошення та докази), правило 9 (таємниця провадження) та стаття 68 RIPA разом із правилом 13 (відмова надавати будь-які причини безуспішним скаржникам) суперечили принципу рівності сторін.

181. Заявник стверджував, що навіть там, де йдеться про національну безпеку, національний суд не може порушувати принцип справедливого судового розгляду у загальний та некритичний спосіб. Він стверджував, що для досягнення поставленої мети доступні заходи з меншим рівнем обмеження, у тому числі домовленості щодо захисту особи свідків, розголошення документів із редакціями, затвердженими ССП, надання короткого викладу особливо конфіденційних матеріалів під наглядом ССП та призначення спеціальних адвокати, яким може бути розкритий конфіденційний матеріал. Він посилався на нещодавній звіт про таємні докази, опублікований у червні 2009 року неурядовою організацією, JUSTICE, яка закликала до посилення процедур розкриття та підвищення прозорості у судових провадженнях.

182. Уряд наголосив, що навіть там, де пункт 1 статті 6 застосовується до галузі, що підпадає під традиційну сферу публічного права, це саме по собі не визначає, як різні гарантії статті 6 повинні застосовуватися до таких справ (цитуючи Vilho Eskelinen and Others, цит. вище, § 64). Обов'язок читати Конвенцію в цілому означав, що обсяг гарантій, передбачених статтею 6, у такій справі повинен узгоджуватися з підходом Суду до судового контролю згідно зі статтею 8. Уряд стверджував, що основним міркуванням було те, що особа не може бути проінформована про заходи перехоплення, поки перехоплення триває, або коли інформування загрожувало б можливостям або операціям відомств, які здійснюють перехоплення. Тому Уряд заперечував, що заходи з меншим рівнем обмеження, запропоновані заявником, були доречними. Уряд зазначив, що захист особи свідків не сприятиме збереженню таємниці про те, чи мало місце перехоплення. Цьому також не сприятиме розголошення відредагованих документів або резюме конфіденційних матеріалів. Крім того, якщо вони не були призначені в кожному випадку, призначення спеціальних адвокатів також дозволило б скаржнику зробити висновок про те, чи були перехоплені його повідомлення.

183. Уряд стверджував, що процедура в ССП пропонувала настільки справедливу процедуру, наскільки можна було досягти в контексті повноважень таємного нагляду. Зокрема, скаржник не повинен був подолати будь-який тягар доведення для звернення до ССП, і будь-які юридичні питання могли бути визначені в публічному суді після inter partes слухання. Крім того, ССП мав повноваження отримувати будь-які матеріали, які він вважав необхідними, від відповідних органів і міг звертатися за допомогою до Уповноваженого. Він міг призначити адвоката, який допомагав би йому на закритих слуханнях. Нарешті, у разі успіху скаржника було б прийнято мотивоване рішення. Відповідно Уряд заперечив, що була порушена сама суть права заявника на справедливий судовий розгляд.

b. Оцінка Суду

184. Суд повторює, що відповідно до принципу рівності сторін, як однієї з особливостей ширшого поняття справедливого судового розгляду, кожна сторона повинна мати розумну можливість представити свою справу за умов, які не ставлять її у суттєву невигідність у порівнянні з опонентом (див., наприклад, Jespers v. Belgium, № 8403/78, рішення Комісії від 15 жовтня 1980 року, Decisions and Reports (DR) 27, с. 61; Foucher v. France, рішення від 18 березня 1997 року, Reports 1997-II, § 34; і Bulut v. Austria, рішення від 22 лютого 1996 року, Reports 1996-II, с. 380-81, § 47). Тим не менш, Суд постановив, що навіть під час провадження за статтею 6 щодо встановлення вини за кримінальним обвинуваченням можуть існувати обмеження права на повну змагальність, якщо це суворо необхідно у світлі сильних переважаючих суспільних інтересів, таких як національна безпека, необхідність зберігати в таємниці певні поліцейські методи розслідування або захист основних прав іншої особи. Однак справедливого судового розгляду не буде, якщо тільки будь-які труднощі, спричинені обвинуваченому обмеженням його прав, не будуть достатньою мірою врівноважені процедурами, яких дотримуються судові органи (див., наприклад,, Doorson v. the Netherlands, рішення від 26 березня 1996 року, § 70, Reports 1996-II; Jasper v. the United Kingdom [GC], № 27052/95, §§ 51 – 53, ECHR 2000-II; і A. and Others v. the United Kingdom [GC], № 3455/05, § 205, ECHR 2009‑....). Аналогічний підхід застосовується у контексті цивільних проваджень.

185. Суд зазначає, що ССП у своєму попередньому рішенні від 23 січня 2003 року розглянув скарги заявника щодо відповідності Правил пункту 1 статті 6. Він встановив, що, за винятком правила 9 (6), яке вимагало проведення всіх усних слухань у приватному порядку, оскаржувані заявником Правила були пропорційними та необхідними, з особливою увагою до необхідності зберігати урядову політику "ні підтверджувати, ні заперечувати" (див. пункти 92 – 95 вище).

186. Перш за все Суд наголошує, що провадження стосувалося заходів таємного нагляду, і тому існувала необхідність зберігати в таємниці конфіденційну та приватну інформацію. На думку Суду, цей розгляд виправдовує обмеження у провадженні ССП. Питання полягає в тому, чи були обмеження, взяті в цілому, непропорційними, чи порушили вони саму суть права заявника на справедливий суд.

187. Стосовно норм, що обмежують розголошення, Суд нагадує, що право на розголошення відповідних доказів не є абсолютним правом. Інтереси національної безпеки або необхідність зберігання таємних методів розслідування злочинів повинні порівнюватися із загальним правом на змагальність (див., з необхідними змінами, Edwards and Lewis v. the United Kingdom [GC], № 39647/98 і 40461/98, § 46, ECHR 2004‑X). Суд зазначає, що заборона на розголошення, викладена у правилі 6 (2), допускає винятки, встановлені у правилах 6 (3) та (4). Відповідно, заборона не є абсолютною. Суд також зазначає, що документи, подані до ССП стосовно конкретної скарги, а також подробиці, надані будь-якими свідками, які надали докази, можуть бути дуже делікатними, особливо якщо розглядати їх у світлі політики "ні підтверджувати, ні заперечувати". Суд погоджується з Урядом щодо того, що за цих обставин неможливо було розкрити відредаговані документи або призначити спеціальних адвокатів, оскільки ці заходи не досягли б мети збереження таємниці того, чи відбулося будь-яке перехоплення. Також доречно, що якщо ССП прийме рішення на користь заявника, він зможе скористатися своїм розсудом щодо розголошення таких документів та інформації відповідно до правила 6 (4) (див. пункт 84 вище).

188. Що стосується обмежень усних та публічних слухань, Суд нагадує, по-перше, що обов'язок проводити слухання не є абсолютним. Можуть існувати провадження, в яких усне слухання не є необхідним, і де суди можуть справедливо та обґрунтовано вирішити справу на основі подань сторін та інших письмових матеріалів. Характер обставин, які можуть виправдовувати відмову від усного слухання, по суті зводиться до характеру питань, що вирішуються компетентним національним судом (див. Jussila v. Finland [GC], № 73053/01, §§ 41 – 42, ECHR 2006‑XIII). Суд зазначає, що правило 9 (2) передбачає, що усні слухання знаходяться у межах розсуду ССП, і очевидно, що немає нічого, що заважає ССП проводити усне слухання, якщо він вважає, що таке слухання сприятиме його розгляду справи. Як зазначив ССП у своєму попередньому рішенні, його право на власний розсуд проводити усні слухання поширюється на усні слухання між сторонами, де такі слухання можуть відбуватися без порушення обов'язку ССП запобігати потенційно шкідливому розголошенню конфіденційної інформації. (див. пункт 92 вище). Нарешті, стосовно положення правила 9 (6), про те, що слухання повинні проводитись у закритому порядку (ССП тлумачить це правило як те, що не стосується справ щодо вирішення попередніх питань права – див. пункт 93 вище), Суд зазначає, що з самих положень пункту 1 статті 6 видно, що національна безпека може виправдати виключення громадськості з провадження.

189. Щодо надання підстав, Суд наголошує, що ступінь застосування обов'язку надавати підстави може різнитися залежно від характеру рішення і повинна визначатися з урахуванням обставин справи (див. Ruiz Torija v. Spain, 9 грудня 1994 року, § 29, серія А № 303‑A). У контексті провадження у справі ССП Суд вважає, що політику Уряду "ні підтверджувати, ні заперечувати" можна було б обійти, якщо б заява до ССП призвела до того, що скаржник отримав повідомлення про те, чи мало місце перехоплення. За цих обставин достатньо, щоб заявник був поінформований, що жодне рішення не було прийняте на його користь. Суд також зазначає у зв'язку з цим, що у разі успішного розгляду скарги скаржник має право бути поінформованим щодо фактичних висновків у його справі (див. пункт 87 вище).

190. З огляду на вищезазначені міркування Суд вважає, що обмеження процедури в ССП не порушували права заявника на справедливий судовий розгляд. Приходячи до цього висновку, Суд наголошує на широті доступу до ССП, яким користуються ті, хто скаржиться на перехоплення у Сполученому Королівстві, та відсутність будь-якого очевидного тягаря, який слід подолати, для звернення до ССП. З метою забезпечення ефективності режиму таємного нагляду та враховуючи важливість таких заходів для боротьби з тероризмом та тяжкими злочинами, Суд вважає, що обмеження прав заявника у контексті провадження в ССП були як необхідні, так і пропорційні, і не погіршують саму суть прав заявника за статтею 6.

191. Відповідно, припускаючи, що пункт 1 статті 6 застосовується до відповідного провадження, порушення цієї статті не було.

III. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ

192. Крім того, заявник скаржився на те, що він не мав ефективних засобів правового захисту щодо заявленого порушення пункту 1 статті 6 і статті 8 Конвенції. Він посилався на статтю 13 Конвенції, яка передбачає, у відповідній частині, наступне:

“Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.”

A. Щодо прийнятності

193. Суд зазначає, що скарга не є явно необґрунтованою у розумінні статті 35§3 Конвенції. Він також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому її слід визнати прийнятною.

B. Щодо суті

1. Доводи сторін

194. Заявник стверджував, що він мав "обґрунтоване твердження" відповідно до пункту 1 статті 6 і статті 8 Конвенції, і що провадження в ССП не надало йому засобів правового захисту, як того вимагає стаття 13 Конвенції, оскільки воно не відповідало вимогам статті 6 § 1.

195. Уряд стверджував, що у цій справі не було порушення статті 13. Зокрема, він стверджував, що заявник не мав жодного обґрунтованого твердження про те, що він був жертвою порушення пункту 1 статті 6 або статті 8; що у тій мірі, в якій скарги заявника по суті були оскарженням відповідної законодавчої схеми, скарга, передбачена статтею 13, не матиме успіху (цитуючи справу Leander v. Sweden, 26 березня 1987 року, § 77(d), серія A № 116); і що у будь-якому випадку ССП пропонував належний засіб правового захисту.

2. Оцінка Суду

196. Беручи до уваги свої висновки щодо статті 8 та статті 6 § 1 вище, Суд вважає, що ССП запропонував заявнику ефективний засіб правового захисту, оскільки його скарга була спрямована на заявлене перехоплення його повідомлень.

197. Що стосується загальної скарги заявника за статтею 8, Суд повторює свою прецедентну практику, згідно з якою стаття 13 не вимагає від закону надання ефективних засобів правового захисту у випадках, коли заявлене порушення походить від первинного законодавства (див. James and Others v. the United Kingdom, 21 лютого 1986 року, § 85, серія А № 98; і Leander, цит. вище, § 77(d)).

198. Відповідно, порушення статті 13 не було.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД, ОДНОГОЛОСНО

1. Приєднує до суті заперечення Уряду стосовно відсутності у заявника статуса потерпілого та проголошує заяву прийнятною;

2. Постановляє, що не було порушення статті 8 Конвенції, і відхиляє вищезазначене заперечення Уряду;

3. Постановляє, що не було порушення статті 6 § 1 Конвенції;

4. Постановляє, що не було порушення статті 13 Конвенції.

Складено англійською мовою та повідомлено у письмовій формі 18 травня 2010 року, відповідно до правила 77 §§ 2 і 3 Регламента Суду.

Лоуренс Ерлі Лех Гарліцкі
Секретар Головуючий

-----------------------

Перевод здійснено Харківською правозахисною групою
 Поділитися